Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Husitství v Čechách

Husitství v Čechách


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje husitství v Čechách v období let 1415 - 1471. Autorka člení husitství do několika skupin podle období - zabývá se léty 1415 - 1419, 1419 - 1427, 1427 - 1437, zmiňuje konec husitské revoluce a nezapomíná na osobnost Jiřího z Poděbrad a následný nástup Jagellonců na český trůn v roce 1471.

Obsah

1.
Čechy v době husitské 1415 - 1419
2.
Čechy v době husitské 1419 - 1427
3.
Čechy v době husitské 1427 - 1437
4.
Konec revoluce
5.
Jiří z Poděbrad a nástup Jagellonců

Úryvek

"Čechy v době husitské 1419 – 1427

- počátek pražskou defenestrací
- pro období charakteristická občanská válka- loupení, plenění, vypalování vesnic
- husitský program: 4 artikuly pražské: svobodné kázání slova božího, přijímání podobojí způsob, zákaz světského panování kněží, trestání smrtelných hříchů u všech stejně
- 1421 čáslavský sněm: čtyř artikuly pražské uznány zemským zákonem, odmítnutí Zikmunda Luc. jako českého krále, vláda 20 zemanů, nabídka koruny polské dynastii

- křížové výpravy:
1) kruciáda 1420: bitva u Sudoměře, na Vítkově a na Vyšehradě- Žižkovo vítězství
2) kruciáda 1421-1422: bitva u Žatce a Německého brodu- opět Žižka vítězí
3) kruciáda 1426: bitva u Ústí nad Labem- vítězí Žižka
4) kruciáda 1427: porážka křižáků u Tachova
5) kruciáda 1431: křižácí pod vedením Caesariniho utekli
- 1424 poráží Žižka pražany u Malešova; umírá u Přybyslavi

- rozdělení obyvatelstva:
1)podobojí:
a) umírnění- husitská šlechta
b) pražané- střední proud
c) radikálové: Orebité(po 1424 Sirtoci), Táboři (tábor založen
1420), severočeští => tvoří polní vojska
2)podjednou:
a) plzeňský landfrýd- západní Čechy s centrem v Plzni
b) Jižní Čechy – Oldřich z Rožmberka
c) Morava
d) Zikmund Lucemburský"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Nutná následná kontrola textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46eadcb13fd32.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Husitstvi_v_Cechach.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse