Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Hustoměrná metoda zrnitostního rozboru - protokol 2/3

Hustoměrná metoda zrnitostního rozboru - protokol 2/3


Kategorie: Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou protokolu z geologického cvičení vypisuje potřeby, postup a výsledky aplikace hustoměrné metody zrnitostního rozboru podle A. Casagrandeho. Předchozí část série protokolů naleznete zde Postup rozboru fyzikálního válečku - protokol 1/3 a následující zde Titrování - protokol 3/3.

Obsah

1.
Potřeby
2.
Postup stanovení
3.
Kalibrační tabulka
4.
Zápis pro čtení

Úryvek

"Hustoměrná metoda zrnitostního rozboru
(podle A. Casagrande)

Potřeby
vysoký odměrný válec
hustoměr
stopky

Postup stanovení:
Nejprve jsme si navážili 75,07 g zeminy, kterou jsme zahřáli po dobu 45 minut a poté nechali 30 minut vychladnout. Poté jsme provedli kalibraci – opravu hloubky měření a zjistili jsme si všechny hodnoty potřebné do výsledné rovnice pro opravu hloubky měření hR.

(vzorec)

Všechny hodnoty jsme zapsali do tabulky a hR jsme vypočetli pro čtení.
Vychladlou suspenzi z kádinky jsme vpravili do válce a doplnili jsme ho destilovanou vodou přesně na 1000 cm³. Poté jsme zamíchali suspenzi míchadlem a stanovili čas 0 (čas, od kterého jsme začali měřit). V čase 0 jsme míchadlo vyndali, vnořili hustoměr a odečetli hodnotu.
Poté jsme měřili po 30 sekundách, 1, 2, 5, 15 a 45 minutách. Mezi jednotlivými měřeními jsme vždy hustoměr vyndali a opláchli.
Čtení jsme zapsali do tabulky jako 100 násobek údaje hustoměru za desetinou čárkou.
Poté jsme zhotovili křivku zrnitosti zemin, která je sestrojena na přiloženém rastru z bodů, jejichž souřadnicemi jsou dvojice odpovídajících si hodnot průměru částic a jejich procentického zastoupení z tabulky naměřených a vypočítaných hodnot.
Dále jsme určili procentické zastoupení zrn daného průměru a všech menších dle empirického vzorce:

(vzorec)

Dále jsme určovali půdní druh dle Novákovy stupnice a půdní druh dle Kopeckého.
Podle Novákovy stupnice vyšla půda hlinitopísčitá a dle Kopeckého písek hlinitý - PH .
Podle trojúhelníkového diagramu nám vyšla prachová hlína.

Mz = 2,4 g

(tabulka)

L = 10,3
Proměření = 4,2

(tabulka)"

Poznámka

Součástí práce jsou dvě tabulky o rozsahu cca 1/3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4edcecbf85e92.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Hustomer_metoda_zrnitost_rozboru.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse