Referáty geologie

Název Goodness Staženo

Hustoměrná metoda zrnitostního rozboru - protokol 2/3

Práce formou protokolu z geologického cvičení vypisuje potřeby, postup a výsledky aplikace hustoměrné metody zrnitostního rozboru podle A. Casagrandeh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

156x

Těžba ropy z mořského dna

Semestrální práce z předmětu Průmyslová technologie se ve své první části věnuje vzniku ropy a její těžbě z mořského dna. Druhá část, kde je ropa před... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie, Geologie


103x

Geologie -Krušné hory a okolí Chomutov

Tato seminární práce měla být původně zaměřena na geologický popis autorčina bydliště obce Chomutov, studiem literatury a dostupných zdrojů se však ob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

93x

Postup rozboru fyzikálního válečku - protokol 1/3

Práce má podobu protokolu z geologického cvičení sestávajícího z rozboru fyzikálního válečku. Popisuje odběr vzorku zeminy a měření a výpočtu jeho cha... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

90x

Titrování - protokol 3/3

Protokol z geologického cvičení zachycuje přípravu a průběh titrace suspenze. Popisuje pomůcky pro přípravu suspenze a její postup a stejným způsobem ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

80x

Surovinová politika - zápočtová práce

Autor práce začíná po krátkém úvodním zamyšlení, k čemu všemu potřebujeme energie, s definicí základních pojmů - prvotní a druhotné suroviny, nerostn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Geologie

55x

Živce

Práce obsahuje krátkou prezentaci o živcích. Vhodné pro 9. ročník základních škol.... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Geologie, Biologie

54x

Ložisková geologie

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

43x

Minerály – baryt, cinabarit, mastek, azbest a magnezit

Práce se zaobírá charakteristikou pěti minerálů - baryt, cinabarit, mastek, azbest a magnezit. Snaží se stručně popsat jejich vlastnosti, výskyt a vy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

42x

Reliéfy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geologie

10x
1  2  3  4  »