Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > I ateista se může modlit - esej

I ateista se může modlit - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Poruba

Charakteristika: Práce se formou eseje zamýšlí nad modlitbou. V úvodu jsou předloženy některé z definic modlitby. Text se snaží odpovědět na otázku, jaké jsou psychologické předpoklady modlitby. V závěru rozlišuje modlitby podle zaměření a profese člověka.

Obsah

1.
Základní informace o modlitbě
2.
Podmínky předpokladu modlitby
3.
Srovnávání skupiny lidí

Úryvek

" Modlitba je chápaná jako komunikace s Bohem. Modlitba patří nebo by měla patřit i do psychologie. Mluvíme-li o modlitbě s psychologického hlediska, je zřejmé, že se pohybujeme na rozhraní teologie, religionistiky a psychologie. Jakkoli je však obtížné modlitbu definovat. Pokusy o definici jsou četné, ale nevyčerpávající. Slovník spisovného jazyka českého definuje modlitbu jako nábožné pozdvižení mysli k Bohu. Oxfordský slovník ji považuje za slavnostní touhu po bohu či objektu díkuvzdání. Z psychologické funkce vychází definice modlitby jako výslovná a pozitivní realizace vztahu člověka k osobnímu Bohu spásy. Mnoho psychologických postřehů najdeme ve spisech Matky Terezy.

Jaké jsou psychologické předpoklady modlitby? Hluboká koncentrace pozornosti. Jde o koncentraci všeho prožívaní, soustředění se na samotný akt. vší osobnosti vybaveností. Další podmínkou je vymanění se z každodennosti. Psychologicky jde o vnitřní dialog, ať už slovní, metaforický či beze slov. Celostní charakter představuje dílo všech postojových dimenzí osobnosti, předpokladem osobní modlitby je ovšem vzplanutí lásky. Modlitba má kataraktický, tedy očistný účinek, dochází k výraznému uvolnění. Kataraktický účinek je významnou složkou prožívání modlitby, má i nepřehlédnutelný terapeutický efekt. Aby byli modlitby zralé, opravdové má znalost psychologie velký význam pro náboženskou praxi.

Modlitba provází člověka v celých jeho dějinách. Bezpochyby je možné rozlišovat modlitby podle zaměření, určité typy. Tedy jak se modlí vědci, básnicí, ateisti a děti ? Vědec má zkušenost z kladením otázek. Používá plně tendenci k oslovení toho co fakta přesahuje. Můžeme vnímat i modlitby básníků. Je těžké formulovat tento stav, pohybující se v obrazné, metaforické rovině, nicméně vždy obsahuje pozdvižení mysli k absolutnu. Programový ateista se nevymyká z obecných poznatků psychologie osobnosti. Jeho systém vede stejně jako u vědce a umělce k pokusům o prolomení se do třináctého světa. Výjimkou je dnes jen člověk zakuklený do triviální každodennosti, do extremně horizontálního postoje. Modlitby ateistů mají společnou transcendentní hranici podobně, jako je tomu niterně komunikací. Dítě se modlí vším svým obdivem k tomu, co je poprvé viděno. Modlitby dětí se nejvíce přibližují biblickému klimatu."

Poznámka

V práci chybí čárky ve větách a obsahuje hrubou pravopisnou chybu.
Práce pro předmět Občanská nauka - Střední škola teleinformatiky, Ostrava.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b1e7de0e3e1d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
I_ateista_se_muze_modlit.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse