Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Ilustrované dějiny světa: Od nejstarších dob do konce 2. světové války

Ilustrované dějiny světa: Od nejstarších dob do konce 2. světové války


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ukazuje, jak je uspořádána a co obsahuje kniha Ilustrované dějiny světa: Od nejstarších dob do konce 2. světové války.

Obsah

1.
Ilustrované dějiny světa: Od nejstarších dob do konce 2. světové války

Úryvek

"Kniha obsahuje velké množství informací, které jsou předkládány různými způsoby. Tyto mají usnadnit orientaci v jednotlivých oddílech. Hlavní text doplňují informační boxy. Mapy vypovídají o trasách vojenských tažení, o změnách hranic a o pohybu lidí vůbec. Vybraný text jasně a pečlivě popisuje historii světa. Citace z děl největších spisovatelů tehdejšího světa přibližují běžný život a události v minulosti. Barevné fotografie archeologických nálezů čtenářům nahlédnout do vývoje umění a výroby. Letopočty na okrajích stránek slouží k rychlé a snadné orientaci v období, kterému se ta která dvoustrana věnuje.

Téměř všech 512 stran dějin světa je rozdělená do 15 kapitol, a to: První lidé (strana 11 - 42), Velká impéria (strana 43 - 74), Svět Římanů (strana 75 - 106), Svět za hranicemi římské říše (strana 107 - 138), Evropa v rozvratu (strana 139 - 170), Nové říše a kultury (strana 171 - 202), Tři velké civilizace (strana 203 - 234), Krize a změny (strana 235 - 266), Rozpory v Evropě (strana 331 - 262), Revoluce a impérium (strana 263 - 294), Starý svět (295 - 426), Vstříc dnešku (427 - 458) a Konec starého řádu (strana 459 - 490).

Na konci každé kapitoly je zařazen chronologický přehled s nejdůležitějšími historickými daty a milníky, které se staly v průběhu děje předcházejícího textu kapitoly.

Důležité pojmy se rozkládají na straně 491 - 498. Jsou zde autorem vybraná zajímavá hesla z celého díla, která mohou být čtenářům známé, u hesel jsou krátké vysvětlivky, jsou abecedně řazená.

V Rejstříku jsou abecedně řazená hesla vybraná z celého obsahu knihy, podle nich se může čtenář snáze orientovat v rozsáhlé knize, u každého hesla je předána také strana, na které se heslo poprvé (nebo nejčastěji) objevuje.

V Doporučené literatuře autor knihy nabídl čtenářům knihy na různé historická témata, která mohou doplnit rozsáhlé téma probírané v knize.

V Poděkování autorům fotografií se autor pokusil poděkovat všem fotografům, kteří přispěli svými díly."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517d36e1b91c2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Ilustrovane_dejiny_sveta_Od_nejstarsich_dob_do_konce_2WW.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse