Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Imanuel Kant a jeho filozofie

Imanuel Kant a jeho filozofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou strukturovaných poznámek představuje práce stěžejní díla německého filozofa 19. století Imanuela Kanta, tedy jedná se o spisy Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika soudnosti a Metafyzika mravu

Obsah

1.
Spis Kritika čistého rozumu
2.
Spis Kritika praktického rozumu
3.
Spis Kritika soudnosti
4.
Metafyzika mravu

Úryvek

" ▪ spis Kritika čistého rozumu
- řeší otázku empirismus vs. racionalismus (resp. jestli věřit zkušenosti nebo ne)
- pro to je třeba zkoumat pouze tzv. „a priori formy“
- podle nich vyvozuje, že věc má 2 významy – jako „věc o sobě“ (taková, jaká je) a „věc jako jev“ (tak, jak se jeví navenek)
- ale pak se zabývá tzv. transcendentální dialektikou >> zkoumání, co je nad smyslovým vnímáním (> snaží se prozkoumat „věc o sobě“) a zjišťuje, že to není možné -> lidské objektivní poznání končí tam, kde končí zkušenost
>>> přiklání se k empirismu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4581fe7da2f88.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Imanuel_Kant.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse