Seminarky.cz > Životopisy > > > Immanuel Kant - medailonky myslitelů 15/34

Immanuel Kant - medailonky myslitelů 15/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů v základních bodech seznamuje s životem a dílem Immanuela Kanta. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Edmund Husserl - medailonky myslitelů 14/34 a následující zde Soren Kierkegaard - medailonky myslitelů 16/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Kant se narodil 22. dubna 1724 v pruském Královci (dnešní Kaliningrad) v rodině sedláře. Díky své matce se seznámil s pietismem (náboženské hnutí, které žádalo výrazně citovou zbožnost), což ho později ovlivnilo. Sedm let studoval ve Fridericianu, roku 1740 začal navštěvovat universitu - nejprve teologii, kterou nedokončil, pak filosofii a přírodní vědy. Několik let působil jako domácí učitel na šlechtických statcích, během této doby si prohloubil své filosofické znalosti. Roku 1755 promoval a zůstal na universitě jako soukromý docent. O 15 let později získal titul profesor logiky a metafyziky.

Kantovy znalosti byly různého zaměření. Na universitě nepřednášel pouze logiku a metafyziku, ale i matematickou fyziku, morálku, přirozenou teologii, zeměpis atd., byl oblíbeným profesorem, neboť dokázal do svých přednášek vkládat vtipy a žerty, ale současně své studenty inspiroval k samostatnému myšlení.

Kant za celý svůj život neopustil rodný Královec. Možná to souvisí s tím, že měl problémy se svým zdravím - byl malý, slabý, nesouměrné postavy (jedno rameno měl výš než druhé). Sám si předepsal několik pravidel pro udržení zdraví, která pak po celý život dodržoval. Režim dne byl, podle svědectví jeho současníků, prakticky neměnný: vstával v pět hodin a začal ihned pracovat; od sedmi do devíti přednášel na universitě; čas mezi devátou a třináctou hodinou vyplnil vlastním studiem a psal své vědecké spisy; v době oběda míval vždy hosty (oběd trval obvykle několik hodin); poté šel na procházku a po ní opět pracoval; v deset hodin uléhal ke spánku. Říká se, že Kant svůj denní režim dodržoval tak přesně, že si podle něj lidé mohli řídit hodiny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120fd44a88ed.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Immanuel_Kant_medailonky_15.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse