Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Implementace navrhovaných změn ve spalovacích motorech vedoucí k pohonu automobilů na stlačený zemní plyn CNG

Implementace navrhovaných změn ve spalovacích motorech vedoucí k pohonu automobilů na stlačený zemní plyn CNG

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V diplomové práci se autor snaží vyhledat a uceleně uvést informace týkající se možnosti využití stlačeného zemního plynu pro použití v dopravě. Seznamuje s výsledky, ke kterým dochází při záměně paliva v autě nebo při výpočtu množství odpadního tepla. V poslední kapitole sleduje ekonomické důsledky přechodu benzínu na CNG a pořízení domácí plnicí stanice. Vyhodnocuje své závěry a doporučuje přechod na zemní plyn a pořízení domácí plnicí stanice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie plynu v dopravě
2.1.
Zemní plyn v dopravě
2.2.
Základní vlastnosti zemního plynu
3.
Idealizovaný oběh spalovacího motoru
3.1.
Zadávací parametry Škody Felicie
3.2.
Výpočet idealiovaného oběhu
4.
Návrh palivového systému
4.1.
Zástavba palivového systému ve vozidle
4.2.
Předpisy pro vozidla poháněná CNG
4.3.
Základní komponenty CNG vozidla
4.3.1.
Palivový systém u vozidel s přímým vstřikováním plynu
4.3.2.
Palivový systém s centrálním směšovačem plynu
4.4.
Výhody a nevýhody palivového systému na zemní plyn
5.
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu
5.1.
Hlavní komponenty plnicího zařízení
5.2.
Ideové využití odpadního tepla
5.2.1.
Výpočet odpadního tepla kompresoru
5.2.2.
Výpočet výměníku tepla vzduch-voda
5.3.
Výhody a nevýhody pomaluplnicích stanic
6.
Ekologie
7.
Ekonomické zhodnocení
7.1.
Pořizovací náklady palivových systémů na CNG a domácí plnicí stanice
7.2.
CNG legislativa v ČR a ve světě
8.
Závěr
9.
Přílohy (tabulky, mapa)

Úryvek

"2.1 Zemní plyn v dopravě

Zemní plyn – metan využil poprvé Otto ve svém motoru roku 1872. Postupem času se k pohonu výbušných motorů začaly používat i kapalná paliva jako například petrolej (1863), později benzín (1873) a nafta. Ty se pak staly koncem 19. a zejména ve 20. století rozhodujícími palivy v automobilovém průmyslu. Ke konci 19. stol. kapalná paliva – benzín, nafta a petrolej – nad plynem zvítězila. Návrat plynného paliva do automobilového průmyslu proběhla v první polovině 20. let, kdy za první a druhé světové války byl nedostatek kapalných pohonných hmot. Opět se tedy začalo využívat plynných paliv. Vzhledem k tomu, že mnohé státy měly dostatečné ložiska uhlí, nejsnazší byla náhrada zemního plynu svítiplynem z nejbližšího nízkotlakého potrubí. Použití stlačeného plynu k pohonu automobilu, stále ještě svítiplynu, má své počátky kolem roku 1930 ve Francii a brzy se rozšířilo i do dalších evropských zemí. V této době se stlačený svítiplyn začal běžně používat. Ve využití zemního plynu pro pohon vozidel má primát Itálie. Snadná dostupnost zemního plynu z vlastní těžby ve 30. letech tohoto století umožnila nástup a později širší rozmach tohoto způsobu užití zemního plynu v Itálii. Zemní plyn jako pohonné palivo se začal v ČR uplatňovat od roku 1981, kdy byla provedena první přestavba vozidla na zemní plyn. Plány dalšího rozvoje byly smělé. V roce 1985 byla vypracovaná komplexní studie, řešíci náhradu kaplaných paliv zemním plynem, podle níž v cílovém roce 1995 mělo být postaveno několik desítek plnících stanic na zemní plyn a mělo jezdit několik tisíc vozidel, především nákladních automobilů a autobusů. V roce 1989 byla v plynárně měcholupy uvedena do provozu plnící stavice stlačeného zemního plynu určena především pro autobusy v Praze. Prvních 5 autobusů, poháněných stlačeným zemním plynem zahájilo svůj provoz v roce 1991. [L2]


Obr. 1. Český osobní automobil Wikov
30. léta 20.století


2.2 Základní vlastnosti zemního plynu

Složení těženého zemního plynu se v různých nalezištích může měnit. Vždy převažuje
metan, v malém množství jsou obsaženy i vyšší uhlovodíky, dokonce i butan a pentan,
ale mohou být obsaženy i nežádoucí inertní plyny, např. oxid uhličitý a dusík, které
snižují výhřevnost zemního plynu. O přesném složení zemního plynu pojednává norma
ČSN 38 6110.
Těžený zemní plyn se podle složení dále dělí do čtyř základních skupin:
1) zemní plyn suchý (chudý) - obsahuje vysoké procento metanu (95 - 98 %) a nepatrné množství vyšších uhlovodíků
2) zemní plyn vlhký (bohatý) - vedle metanu obsahuje vyšší podíl vyšších uhlovodíků
3) zemní plyn kyselý - je plyn s vysokým obsahem sulfanu (H2S), který se v úpravárenských závodech před dodávkou zemního plynu do distribučního systému odstraňuje
4) zemní plyn s vyšším obsahem inertů - jedná se hlavně o oxid uhličitý a dusík.

Tab.2. Orientační údaje o složení NG z různých nalezišť.


metan vyšší uhlovodíky inerty
ČR naftový 97,7 1,7 0,6
ČR karbonský 92,5 2,2 6,3
Rusko 98,4 0,8 0,8
Norsko 93 4,9 2,1"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy, nákresy a fotografie. Čistý text je v rozsahu cca 33 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23411
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse