Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Improvizace jako součást edukace na speciálních základních školách - slovensky

Improvizace jako součást edukace na speciálních základních školách - slovensky


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je improvizace jako součást edukace na speciální základní škole. Autor se zaměřuje na pohybové společenské hry, nejprve je obecně charakterizuje, pak si vybírá několik konkrétních her a stručně vysvětluje jejich princip.

Obsah

1.
Pohybové společenské hry
2.
Hry s míčem
3.
Hra na hada
4.
Chůze vzad
5.
Hra na zvířátka
6.
Sebepoznání
7.
Kukačka
8.
Hra na sochy

Úryvek

"Dr. Erika Chovancová majúc na zreteli formovanie koordinačných schopností žiakov doporučila niektoré pohybové spoločenské hry. V tejto súvislosti upozornila, že zámerné ovplyvňovanie formovania koordinačných schopností spadá do obdobia mladšieho školského veku, do elementárnej školy. Ide o formovanie rýchlostné koordinačné a kinesteticko - diferenciačné schopnosti, o formovanie rytmickej a reakčnej schopnosti a od 4. ročníka aj o rovnováhovú schopnosť. V kontexte možnej tvorivosti, literárnej a dramatickej improvizácie je možné v rámci týchto metód sledované pohybové vlastnosti tiež formovať, pretože pohyb je tiež účelový, štylizovaný, ale aj prirodzený, výkonnostný a rytmický, o tom improvizácia je. Pani doktorka upozorňuje na viaceré druhy hier, niektoré z nich súvisia s literárnou a dramatickou improvizáciou:
„Hry s loptou – žiaci sa učia loptu podávať, kotúľať, chytať, kopať, zasahovať cieľ (lopta ako rekvizita).
Hra na hada – žiaci sa držia v zástupoch za boky, hlava má za úlohu čo najrýchlejšie chytiť chvost, keď sa to podarí, prechádza prvý na miesto posledného a hra sa opakuje.
Chôdza vzad - hromadne sa presúvajú skupiny k určenému cieľu (pantomimická chôdza, znázorňuje pohyb a pracuje celé svalstvo).
Hra na zvieratka – žiaci pohybom napodobňujú bociana, zajaca, žabu, slona, kenguru, raka, medveďa, mačku, kačku a pod. Hru riadi učiteľ slovami: „Ja, mocný čarodejník, mením vás na...“
O. Nowaková a Z. Paľová sociálnu hru nazvali riešením konfliktov a tvorbou pravidiel. Jej vzťah k tvorivosti je v tom, že vytvára priestor pre vyrozprávanie sa žiakov o závažných problémoch, ktoré ich trápia doma, v škole. Táto metóda je relaxačná, pretože ventiluje vnútorný svet žiakov. Je síce potrebné, aby tento metodický návod bol učiteľom prispôsobený na podmienky špeciálnej školy. Metóda rozvíja komunikáciu, vytvára kľudnú atmosféru a pozitívne sociálne väzby."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c6d8b60a5b38.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Improvizace_SZS.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse