IndieKategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky stručně informují o Indii, a to jak o přírodních charakteristikách, tak socio-ekonomických.

Obsah

1.
Povrch
2.
Vodstvo
3.
Podnebí
4.
Vegetace
5.
Zvířectvo
6.
Rostlinstvo
7.
Obyvatelstvo
8.
Zemědělství
9.
Nerostné suroviny
10.
Průmysl

Úryvek

" Patří mezi nejlidnatější státy světa. Její hustota je přibližně 290 ob/km2.
 Povrch – Na severu se táhne nejvyšší pohoří světa Himaláj. Na jihozápadě klesá povrch do rovin Paňdžábu a úrodné náplavové Indoganžské nížiny. Střed poloostrova vyplňují vrchoviny a plošiny Málva, Dekan. Je zde také pohoří Západní a Východní Ghát. Na severu je také poušť Thár.
 Vodstvo – Nejdelšími řekami jsou Ganga a Brahmaputra. Většina řek se vlévá do Bengálského zálivu.
 Podnebí – ovlivněno monzuny, tropické a subtropické.
 Vegetace – polopouště, savany, střídavě vlhké monzunové opadavé lesy.
 Zvířectvo – slon, nosorožec indický, bengálský tygr, asijský lev, levhart sněžný, gazela pižmová, indický drop velký.
 Rostlinstvo – mandragorové porosty, v ústí Gangy jedna z největších mandragorových bažin na světě, duby, kaštany, rododendrony.
 Obyvatelstvo – nejhustěji je zalidněn pás Indoganžské nížiny. 70% obyvatel žije na venkově. Ročně přibývá 18 – 19 milionů obyvatel. Hindštinu používají 4/5 Indů, anglicky se mluví v jižní části. Z velké skupiny indoárijských jazyků se nejvíce používá bengálština, ásámština. Nejrozšířenějším náboženstvím je hinduismus, který z velké části ovlivňuje psychiku lidí. Podle tohoto náboženství je základním pravidlem zplodit co nejvíce dětí. Běžná rodina má nejméně 6 dětí a pokud možno jen chlapce. Dívky nejsou pokračovatelé rodu. Obyvatelstvo se dělí na kasty (3000 kast). V určité kastě se člověk narodí a jen těžko může přejít do jiné. Nejvyšší kastou jsou brahmáni a nejnižší jsou tzv. nedotknutelní. Více než desetina obyvatel se hlásí k islámu.
 Zemědělství – nedostatečná produktivita díky nedostatečnému zavlažování, hnojení a vzdělanosti. Nejúrodnější je Indoganžská nížina. Hlavní plodinou je rýže, v sušších oblastech se pěstuje pšenice, pěstuje se také čaj, juta, proso, podzemnice olejná. Na vývoz se pěstuje cukrová třtina, káva, bavlna, tropické ovoce, tabák, koření a kaučuk. V Indii se chová nejvíce skotu na světě (posvátné zvíře). Světově největší jsou také stáda buvolů a koz. Významný je chov drůbeže a rybolov.
 Nerostné suroviny –těží se černé uhlí, železné rudy, mangan, chrom, měď, uran, bauxit, slída a sůl. Vyváží se drahokamy.
 Průmysl – textilní, hutnický, strojírenský a chemický (výroba umělých hnojiv). V dopravě dominuje železnice."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521cc5a7cbf6f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Indie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse