Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Individuální podnikatel, základní kapitál, emisní ážio - účtování

Individuální podnikatel, základní kapitál, emisní ážio - účtování


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce stručně popisuje účtování tzv. individuálního podnikatele, základního kapitálu a emisního ážia. Nejdříve tyto účtovací objekty heslovitě teoreticky charakterizuje, poté již uvádí konkrétní účtovací příklady.

Obsah

1.
Individuální podnikatel
1.1.
Příklad
2.
Základní kapitál
2.1.
Příklad
3.
Emisní ážio
3.1.
Příklad

Úryvek

"INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL – 491

podnikající fyzická osoba, která účtuje podvojně, ale zdaňována je jako fyzická osoba
individuální – je jeden jediný majitel, ale může mít zaměstnance
osobní vklad nebo základní kapitál se nezapisuje do obchodního rejstříku
netvoří fondy
sám rozhoduje o použití hospodářského výsledku
491 – pasivní účet, ale často má aktivní zůstatek

Příklad:
Individuální podnikatel:
1. vkládá na BÚ firmy 200 000 Kč 221/491
2. vkládá do pokladny 50 000 Kč 211/491
3. vystavuje fakturu za poskytnutí služby na 800 000 Kč 311/602
4. odběratel platí na BÚ 600 000 Kč 221/311
5. individuální podnikatel si bere pro vlastní potřebu z BÚ 400 000 Kč 491/221"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 strany. Práce obsahuje účetní tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4947b8d44792b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Individualni_podnikatel_kapital_azio.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse