Inflace


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Po stručné charakteristice inflace se práce zabývá cenovými indexy, stádii inflace i rozdělení inflace podle ČSÚ a ČNB. Všímá si však také způsobů jejího vyjadřování, vnějších vlivů na ni působících a jejích negativních důsledků.

Obsah

1.
Charakteristika inflace
1.1.
Cenové indexy (Index spotřebních cen, Index cen výrobků)
1.2.
Stádia inflace
1.2.1.
Mírná inflace
1.2.2.
Pádivá inflace
1.2.3.
Hyperinflace
1.2.4.
Méně používané druhy inflace
1.3.
Rozdělení inflace podle ČSÚ a ČNB
1.3.1.
Základní inflace
1.3.2.
Druhotná inflace
1.4.
Způsoby vyjadřování inflace
1.5.
Vnější vlivy na inflaci
1.6.
Negativní důsledky inflace

Úryvek

"18. Inflace

- jeden ze základních makroekonomických ukazatelů
- projev nerovnováhy v ekonomice, nacházející svůj výraz ve všeobecném vzestupu cenové hladiny.
- definice inflace a její pojetí se různí
- inflace se chápe buď jako mnoha faktorový jev, nebo jako důsledek nadbytku peněz v ekonomice ve srovnání s množstvím zboží na trhu
- prakticky se inflace měří měří jako vzestup cenové hladiny pomocí cenových indexů a to buď:
1) Indexu spotřebitelských cen – na základě cen spotřebního koše zboží což je 754 nejběžnějších položek, stanovuje inflaci a míru inflace
2) Index cen výrobků – sleduje vývoj cen výrobců a velkoobchod (ceny bez DPH)

Z indexu spotřebních cen se dále odvozuje:
- čistá inflace – ukazatel ČNB, počítá se z neúplného spotřebního koše po vyloučení položek s regulovanými cenami, dotacemi a nepřímých daní
- korigovaná inflace – je vypočtena z čisté inflace odečtením vlivu cen potravin , vliv cen potravin sleduje ČSÚ dále v souvislosti s ročním obdobím a přírodními podmínkami

Stádia inflace
1) MÍRNÁ INFLACE
- roční vzestup cenové hladiny zpravidla několik procent
- nižší než 10 %
- tempo růstu cen nepřevyšuje tempo růstu HDP, dochází k reálnému růstu
- při vyšší inflaci blíže k 10% nejsou plně využity výrobní a pracovní kapacity, důsledkem je nezaměstnanost, nižší export
2) PÁDIVÁ INFLACE
- 10 % - 99 %
- Tempo růstu produktivity práce je vyšší než tempo růstu cen
- kapitál se proto přesouvá do spekulační sféry nebo je rychle přeměněn ve zboží
- dochází ke znehodnocování peněz, porušena úvěrová soustava a vnější hospodářské vztahy"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x477cc000bd038.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Inflace.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse