Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Informační etika

Informační etika


Kategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá informační etikou. Charakterizuje informační etiku, dělí etiku informační práce do několika rovin, věnuje se jejím záměrům a jejímu pozitivnímu vlivu. Uvádí dějiny informační etiky, etická pravidla informačního pracovníka i důsledky porušování informační etiky. Další část práce se vrací k definici pojmu etiky, jejím východiskům a k definici informační etiky. Ve stručnosti shrnuje obecné informace o informační etice. Vysvětluje označení "netiquette". Věnuje se ochraně osobních dat, v rámci které uvádí příklady porušení práva na ochranu osobních dat a zmiňuje spamming. Rozebírá tématiku ochrany autorských práv a etických kodexů, kde pracuje s desaterem počítačové etiky, zásadami síťové etiky (netiquette) podle knihy Netiquete od Virginie Shea a povinnostmi novináře.

Obsah

1.
Informační etika
1.1.
Dělení etiky informační práce
1.2.
Záměry informační etiky
1.3.
Pozitivní působení informační etiky
2.
Dějiny informační etiky
3.
Etická pravidla informačního pracovníka
4.
Důsledky porušování informační etiky
5.
Definice etiky
5.1.
Morální hodnoty jako východiska etiky
5.2.
Podle definice Karla Janoše
6.
Definice informační etiky
7.
Informační etika
7.1.
Netiquette
8.
Ochrana osobních dat
8.1.
Příklady porušení práva na ochranu osobních dat
8.1.1.
Spamming
9.
Ochrana autorských práv
10.
Etické kodexy
10.1.
Desatero počítačové etiky
10.2.
Zásady síťové etiky (netiquette) podle knihy Netiquete od Virginie Shea
10.3.
Povinnosti novináře

Úryvek

"Informační etika

Role, kterou počítače a počítačové zpracování informací hrají v každodenním životě lidské společnosti, způsobuje, že je stále větší pozornost věnována otázkám mezí přijatelného využívání informačních technologií.
Všichni se zřejmě shodneme na tom, že Internet rozšiřuje obzory jedince způsobem, který v dosavadní historii lidstva nemá obdoby. Přináší nám snadnější a rychlejší přístup k informacím, možnost svobodně se vyjadřovat, zpětně reagovat na nejrůznější problémy a překonávat tak časové i prostorové bariéry.
Internet představuje výraz technické vyspělosti současné společnosti a je nesporným projevem její svobody. Ne každý však vnímá svobodu stejně. I v prostředí Internetu by proto měly být vyžadovány stanovené etické normy. Jinak by se mohla svoboda lehce zaměnit za anarchii a chaos s možnostmi narušení soukromí jedince nebo i části společnosti.
Každý účastník Internetu je svým způsobem schopen ovlivňovat všechny ostatní uživatele celosvětové sítě. Náhodou, úmyslem či pouhou nešikovností uživatele tak může dojít k poškození velkého množství lidí. Škody z nesprávného chování v oblasti informací nebývají často okamžitě zjevné, ale o to mohou být zhoubnější.

Základní rizika v oblasti informačních systémů jsou asi tato:
• únik informací
• narušení integrity dat
• výpadek síťové bezpečností služby
• neoprávněné použití informací

Člověk je stále závislejší na správné funkci počítačových systémů, ať již pracujících samostatně, nebo v sítích. Proto má na lidskou činnost velký vliv narušení jejich činnosti, ať již neúmyslnou chybou v programových systémech nebo úmyslně zaváděnými chybami (počítačové viry šířené prostřednictvím disket nebo sítě, produkce falešných informací...). Jedním z etických zločinů je virová infekce informačních systémů - je chápána jako technický problém, avšak ve skutečnosti vede často k likvidaci díla, výsledku tvorby, z nímž se tvůrčí osobnost zpravidla životně ztotožňuje a likvidace informací je tudíž i ohrožením jejího vlastníka.
Již dnes vzniká zhruba 90% všech informací v digitální podobě a stále větší procento se jich v této podobě bude i šířit. Informace začíná být chápána jako zboží či výrobní prostředek, ale její použití má ve velké míře i charakter zbraně - vhodná manipulace s informací je potenciálně destruktivnějším faktorem, než je síla fyzického donucení či korupce. Samozřejmě se informace byly mnohokrát zneužity propagandou, ale přesto není možné zamezit volné výměně informací.

Netiquette je slovní hříčka, která označuje pravidla slušného chování v Internetu. Stručně řečeno, internetová etika je o tom, jak by se jednotliví účastníci celosvětové sítě Internet měli chovat k sobě navzájem, případně jak by měli jednat s automatizovanými systémy přístupnými na síti."

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Částečně čerpá z: http://www.sweb.cz/marketa.cacka/infetik.html, http://www.sweb.cz/marketa.cacka/infetik.html#infet. Část práce se shoduje s obsahem Informační etiky dostupné na: http://www.seminarky.cz/add-matic.php?mod=sem&semedid=9954.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9935
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse