Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Informační systémy

Informační systémy


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem maturitní otázky jsou informační systémy. Po objasnění samotného pojmu se autor soustředil na charakteristiku jejich druhů, vysvětlil fáze projektování informačních systémů a objasnil, jak je lze využit v praxi.

Obsah

1.
Pojem informační systémy
2.
Druhy informačních systémů
3.
Projektování informačních systémů
4.
Softwarové inženýrství
5.
Využití

Úryvek

"Informační systémy
- je to soubor lidí, technologických prostředků a metod pro sběr, přenos, zpracování a uchování informací pro potřeby uživatelů
- př.: kartotéka, seznamy, databáze, …
- nemusí být vždy jen digitalizován
- Druhy:
1) IS pro řízení (MIS) – obsahuje nejvíce informací například přehledy o provozu podniku, databáze zaměstnanců, soupisy aktivit podniků či provozu
2) Systém pro řízení rozhodování (DDS) – systém buď poskytuje informace pro podporu rozhodování, nebo sám provádí analýzy a poskytuje je jako základ pro řešení různých situací
3) Útvarové systémy (DS) – systém specializovaný pro jeden útvar (obor) například nemocniční oddělení, útvary policie české republiky, útvary obřadů
4) Expertní systémy (ES) – specializované systémy obsahující vyšší znalosti
5) Informační systémy pro vrcholové řízení (EIS) – zajímají se o dění v podniku a v přímo souvisejícím okolí (IS pro řízení bank, sledování strhu)
6) Strategické informační systémy (SIS) – jsou určeny pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku a jejich použití je vždy pro konkrétní situaci nebo výrobek
7) Metainformační systémy – sledují všechny informační systémy (knihovny, databáze) a sledují veškeré dění v podniku"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ea69c0827e51.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Informacni_systemy_MO.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse