Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Informatika: práce s kancelářskými a grafickými programy pro Windows

Informatika: práce s kancelářskými a grafickými programy pro Windows


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované zápisky z informatiky pro střední školy seznamují s vlastnostmi, funkcí a ovládáním vybraných tabulkových kalkulátorů, prezentačních, databázových a grafických programů pro Windows. Výklad doprovází řada ilustrací a nechybí příklady ukazující praktické využití programů.

Obsah

1.
Tabulkové kalkulátory – tabulky a výpočty
1.1.
Tabulkový procesor
1.2.
Historie
1.3.
VisiCalc
1.4.
Gnumeric
1.5.
Microsoft Excel
1.5.1.
Pohyb v listě pomocí klávesových zkratek
1.5.2.
Pohyb po tabulce
1.5.3.
Operátory
1.5.4.
Formát buněk
1.5.5.
Formáty
1.5.5.1.
Automatický formát
1.5.5.2.
Podmíněné formátování
1.5.6.
Příprava k tisku
1.5.7.
Operace s daty
1.5.8.
Absolutní a relativní adresace
1.5.9.
Procenta, daň z přidané hodnoty
1.5.10.
Funkce
1.5.10.1.
Logické funkce
1.5.10.2.
Funkce data a času
1.5.10.3.
Matematické funkce
1.5.10.4.
Statistické funkce
1.5.10.5.
Vyhledávací funkce
1.5.10.6.
Textové funkce
1.5.10.7.
Funkce KDYŽ
2.
Tabulkové kalkulátory – grafy
2.1.
Grafy
2.2.
Tvorba grafu
2.3.
Úprava grafu
2.4.
Seznam grafů
2.5.
Průsečík dvou přímek
2.6.
Řešení přibližné dané krokem x-ových hodnot v tabulce
2.7.
Zpřesnění řešení
2.8.
Výpočet trendů přidáním spojnice trendu do grafu
2.9.
Tisk grafu
3.
Databázové programy
3.1.
Databázové programy
3.2.
Databáze
3.3.
Řešení příkladů
3.4.
Tvorba databáze – struktura
3.5.
Struktura položek
3.6.
Jak vypadá databáze MySQL
3.7.
Vytvoření databáze
3.8.
Vytvoření tabulky
3.9.
Vytvoření dat
3.10.
Výpis názvů sloupců a jejich dat
3.11.
Hledání
3.12.
Změna dat
3.13.
Mazání
3.14.
Import a export dat pomocí SQL Server Průvodce importem a exportem
4.
Prezentační programy
4.1.
Druhy prezentací
4.2.
Současné programy a jejich možnosti
4.3.
Zásady pro tvorbu prezentací
4.3.1.
Prezentace jako celek
4.3.2.
Písmo a text
4.4.
Způsoby zobrazení a promítání prezentace
4.5.
Vkládání objektu do prezentace
4.6.
Předlohy snímků
4.7.
Efekty a animace
4.8.
Objekty v prezentacích
4.9.
Grafické zpracování
4.10.
Zvuk, animace, video
4.11.
Ostatní prvky prezentací
4.12.
Vlastnosti prezentačního programu
4.13.
Tiskové podklady
4.14.
Přechody snímků
4.15.
Funkce a možnosti prezentačních programů
4.16.
Časování
5.
Grafické modely RGB, CMYK a HSB
5.1.
RGB model
5.2.
Použití RGB modelu
5.2.1.
Monitory
5.2.2.
Datové projektory
5.3.
CMYK model
5.4.
Použití CMYK modelu
5.4.1.
Tiskárny
5.5.
Aditivní míchání barev
5.6.
Konverze
5.7.
Model HSB
5.8.
RGB model – zápis v procentech
5.9.
Pojmenované barvy
5.10.
Šestnáctkový zápis barev
6.
Rastrová a vektorová grafika
6.1.
Rastrová grafika
6.2.
Vektorová grafika
6.3.
Změna velikosti obrázku
6.4.
Velikost digitálního obrázku v pixelech
6.5.
Výpočet fotografie podle pixelů
6.6.
Rozlišení fotografie
6.7.
Výpočet velikosti výsledné fotografie
6.8.
Komprese grafických formátů
6.8.1.
Bezeztrátová komprese
6.8.2.
Ztrátová komprese
7.
Grafická úprava fotografií
7.1.
Programy na úpravu fotografií
7.2.
GIMP
7.2.1.
Vytvoření nového obrázku
7.2.2.
Práce s obrázkem
7.2.3.
Nástroje pro výběr
7.2.4.
Možnosti výběru
7.2.5.
Postup odstranění červených očí
7.2.6.
Změna perspektivy
7.2.7.
Srovnávání horizontu

Úryvek

"Tabulkové kalkulátory I – tabulky a výpočty
Tabulkový procesor (anglicky spreadsheet) je program zpracovávající tabulku informací (je to vlastně matice). V jednotlivých buňkách mohou být uložena data či vzorce počítající s těmi daty. V tom případě se v tabulce zobrazují data vypočtená ze vzorců. Dnes jsou hojně integrovány do kancelářských balíků. Zprvu byl tabulkový procesor využíván zejména ve finančnictví, proto byly první verze vybaveny zejména funkcemi vhodnými na finanční výpočty, dnes ho však jde využít k širokému množství výpočtů a jiných zpracování dat. V současné době je nejpoužívanější Microsoft Excel pro Microsoft Windows a Mac OSN ostatních operačních systémech je asi OpenOffice.org Calc, který proniká i na Microsoft Windows. Když programátorské jazyky umožnily tvoření tisknutelných sestav, vedlo to ke snaze o efektivnější organizaci dat. První tabulkové procesory data přepočítávaly v pořadí určeném jejich pozicí v tabulce, ale později se přešlo na reprezentaci v grafu závislosti, kde jednotlivé obsazené buňky tvoří uzly a hrany jsou odkazy na jiné buňky zmíněné ve vzorci. Takto se při změně hodnoty buňky mohou přepočítávat jen buňky změnou zasažené. Síla tabulkových procesorů spočívá v tom, že lidé považují za lehčí zorientovat se v prostorových vazbách než psát obdobný program pro zpracování po krocích.
Historie
Myšlenka elektronického zpracování tabulek byla poprvé načrtnuta v „Budgeting Models and System Simulation“ od Richarda Mattessicha. Samotný předobraz tabulkových procesorů je ale mnohem starší, nalezneme jej v účetnictví (viz Historie účetnictví). Část zásluhy na vzniku tabulkových procesorů lze přičíst i pánům jména Pardo a Landau s programem LANPAR, kteří podali patent (U. S. Patent číslo 4 398 249) na některé algoritmy v r. 1970. Patent byl odmítnut, ale následná žaloba byla uznána, čímž byl dán základ k softwarovým patentům. Samotný vynález tabulkového procesoru ale náleží Danu Bricklinovi. Legenda říká, že Bricklin sledoval svého univerzitního profesora na Harvard Business School dělat tabulku výsledků výpočtu na tabuli. Když chtěl profesor opravit chybu nebo změnit parametr, musel nudně mazat a přepisovat množství následných záznamů v tabulce. Bricklin to dovedlo k myšlence replikovat proces na počítači užívaje hodnot z tabule ke zobrazování výsledků níže postavených vzorců. Proto napsal v r. 1979 VisiCalc. V první polovině 80. let byl nejrozšířenějším tabulkovým procesorem Lotus 1-2-3. Z mnoha jeho konkurentů se jako nejúspěšnější ukázal Microsoft Excel. Ten slavil úspěchy se svým grafickým uživatelským rozhraním a využitím myši nejprve na počítačích Macintosh (od r. 1985), pak i na IBM PC s Microsoft Windows. Od počátku 21. století je kladen mnohem větší důraz na vzhled. Tabulkové procesory začínají měnit svou podobu (Excel 2002 > 2003 > 2007; IBM Lotus Symphony Spreadsheets; OpenOffice.org Calc 1.x > 2.x > 3.x; ...) nejen změnou ikon a barevnými přechody, v některých případech dochází k použití nového rozvržení panelů (Excel 2007; Corel Home Office Calculate 2010;…) označovaného pojmem Ribbon.
VisiCalc
Byl první tabulkový procesor. Byla to skutečně převratná aplikace, která změnila mikro-počítač z koníčka pro počítačové nadšence v nástroj obchodu. Navržený Danem Bricklinem, vyvinutý Bobem Frankstonem a distribuovaný Personal Software Inc. V roce 1979 pro počítač Apple II . VisiCalc změnil Apple II z hračky pro nadšence na hodně-požadovaný, užitečný finanční prostředek k obchodu. Legenda říká, že Bricklin sledoval svého univer-zitního profesora na Harvard Business School dělat tabulku výsledků výpočtu na tabuli. Když chtěl profesor opravit chybu nebo změnit parametr, musel nudně mazat a přepisovat množství následných záznamů v tabulce. Bricklina to dovedlo k myšlence replikovat proces na počítači užívaje hodnot z tabule ke zobrazování výsledků níže postavených vzorců."

Poznámka

Součástí práce je množství schémat, grafů a ilustrací, rozsah čistého textu činí cca 34 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23908
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse