Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Infrastruktura Trnavského kraje - slovensky

Infrastruktura Trnavského kraje - slovensky


Kategorie: Geografie, Přírodní vědy - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text analyzuje Trnavský kraj a jeho strukturu z hlediska veřejné kanalizace, veřejného vodovodu, délky cest v jednotlivých kategoriích, počtu žáků na třídu, nebo počtů nemocničních lůžek na 1000 obyvatel.

Obsah

1.
Verejné kanalizácie
2.
Verejný vodovod
3.
Dľžka ciest
4.
Počet žiakov
5.
Počet nemocničných lôžok

Úryvek

"Jedným z najdôležitejších faktorov je dĺžka ciest na 100 km2. Tá je v TK 26km/100km2. Je to najvyššia hodnota v celej SR. Pozitívne to ovplyvňuje najmä veľký počet obcí, ktoré sú navzájom prepojené. Aj kvalita ciest v TK je pomerne vysoká. Idú tadiaľto najmä diaľnica Bratislava – Považská Bystrica, ktorá pretína TK smerom z juhozápadu na sever, ako aj cesta prvej triedy z Trnavy do Nitry, čo sú cesty európskeho významu. Dĺžka cestnej siete pozitívne ovplyvňuje lokalizáciu firiem, robí TK zaujímavým aj pre zahraničných investorov (príkladom je Ivensys Plc. Londýn). Uľahčuje obyvateľom dochádzku do zamestnania, znižujú sa dopravné náklady firmy. Do hospodárskeho života sú vťahovaní aj obyvatelia vzdialenejších obcí.
Čo sa týka počtu žiakov na 1 triedu, je priemer TK v podstate totožný s celoslovenským priemerom 22,7. Najpočetnejšie sú triedy v okrese Piešťany, najmenej žiakov je v priemere v triedach okresu Dunajská Streda.
Počet nemocničných lôžok na 1000 obyvateľov je v TK najmä v porovnaní so susednými krajmi, ale aj s celoslovenským priemerom výrazne nižší, čo je však spôsobené najmä tým, že okresy Hlohovec a Senica nemajú vlastnú okresnú nemocnicu. Počty nemocničných lôžok v ostatných okresoch sa blížia celoslovenskému priemeru. Výraznejšie vyšší počet je v okrese Skalica, ktorý je však v porovnaní s inými okresmi tohto kraja hneď po Hlohovci najmenší rozlohou i počtom obyvateľstva. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: nat_geogx0006.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Infrastruktura_trnavskeho_kraje.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse