Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Inklings: Tolkien a Lewis

Inklings: Tolkien a Lewis


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce podrobně představuje literární klub spojený s Univerzitou v Oxfordu. Tato skupina se velkou měrou podílela na vytvoření fantasy žánru a mezi nejznámější autory z Inklings patří J.R.R. Tolkien a C.S. Lewis, velikáni fantasy a v reálném životě dobří přátelé.

Obsah

CO BYLO INKLINGS, NĚKTEŘÍ ČLENOVÉ
Snímek 2: Inklings
Snímek 3: Členové Inklings
Snímek 4: Charles Williams
Snímek 5: Owen Barfield
Snímek 6: Warren Lewis
J. R. R. TOLKIEN A CHRISTOPHER TOLKIEN
Snímek 8: Patrně nejznámější Tolkienovy verše (originální znění)
Snímek 9: Kdo byl J. R. R. Tolkien?
Snímek 10: A Christopher Tolkien?
Snímek 11: Kategorie Tolkienovy tvorby
Snímek 12 – 13: Ukázka z knihy Tulák Rover
Snímek 14: Hobit
Snímek 15: Pán prstenů
Snímek 16, 17: Ukázka dvou českých vydání
Snímek 18: K zamyšlení: Proč tak dlouho?
Snímek 19: Silmarillion
Snímek 20 – 24: Ainulindalì (a ukázky)
Snímek 25 – 27: Valaquenta (a ukázky)
Snímek 28 – 31: Quenta Silmarillion (a ukázky)
Snímek 32: Akallabeth - Pád Númenoru
Snímek 33 – 34: O prstenech moci a Třetím vëku
Snímek 35 – 37: The History of Middle-earth
Snímek 38 – 39: Další díla
C.S. LEWIS
Snímek 41: Kdo byl C.S. Lewis
Snímek 42: Dílo
Snímek 43: Letopisy Narnie
Snímek 44: Ukázka z knihy Lev, čarodëjnice a skříň
Snímek 45: Ukázka z knihy Poslední bitva
Snímek 46: Kosmická trilogie
Snímek 47: Ukázka z knihy Perelandra, úvod (shrnutí minulého dílu)
Snímek 48: K jádru křesťanství
Snímek 49: Ukázka z knihy K jádru křesťanství
Snímek 50: Čtyři lásky (The Four Loves)
Snímek 51: Ukázka z knihy Čtyři lásky
Snímek 52: Zázraky
Snímek 53: Ukázka z knihy Zázraky
Snímek 54: Rady zkušeného ďábla
Snímek 55: Ukázka z knihy Rady zkušeného ďábla
Snímek 56: Další díla

Úryvek

"Snímek 8: Patrně nejznámější Tolkienovy verše (originální znění) - -
Snímek 9: Kdo byl J. R. R. Tolkien?
Narodil se 3. ledna 1892 v Bloemfonteinu v Oranžském svobodném státë v Jižní Africe. Ve čtyřech letech ho matka, Mabel Suffieldová, i s mladším bratrem Hilarym odvezla do Anglie na návštëvu domova. Když otec zemřel na revmatickou horečku, rodina se usadila v Sarehole na jihovýchodním okraji Birminghamu. Ronald prožíval na venkovë v Sarehole šťastné dëtství a vnímavost k venkovské přírodë se zračí v jeho spisech i kresbách. Po smrti matky, kdy bylo Ronaldovi dvanáct let, se s Hilarym stali schovanci laskavého knëze z birminghamské Oratoře. Oba chodili do školy krále Edwarda v Birminghamu, kde Ronald vynikal v klasických jazycích a seznámil se i s anglosaštinou a střední angličtinou. Tehdy také začal rozvíjet své jazykovëdné schopnosti vynalézáním jazyků, které připisoval národu “elfů”.
Po úspëšném absolvování studia anglického jazyka a literatury na Exeterské koleji v Oxfordu se Tolkien oženil s Edith Brattovou, s níž se kdysi sblížil, když žili ve stejném penzionu v Birminghamu. Dostal také důstojnický patent u Lancashirských střelců a zúčastnil se bitvy na Sommë, kde padli dva ze tří jeho nejbližších přátel. Po válce byl zamëstnán v redakci Novoanglického slovníku a začal psát mytologický a legendární cyklus, který původnë nazval Kniha ztracených příbëhů.
V roce 1920 se přestëhoval do Leedsu, kde na katedře angličtiny tamní univerzity dosáhl (1924) titulu profesora, ale roku 1925 se vrátil zpët do Oxfordu, kde byl jmenován profesorem anglosaštiny. Roku 1945 se na Mertonovë koleji v Oxfordu stal profesorem anglického jazyka a literatury a zůstal zde až do svého odchodu do penze v roce 1959. Aby mël více klidu v dobë, kdy se již stával slavným spisovatelem, odstëhoval se do Bournemouthu na jižním pobřeží Anglie.
Tolkien výraznë ovlivnil žánr fantasy, jehož obliba po úspëchu Pána prstenů významnë stoupla. Tolkien byl profesionálním lingvistou a jazyky a mytologie, které studoval, přímo ovlivňovaly jeho tvorbu. Například trpasličí jména v Hobitovi byla převzata ze severské mytologie z básnë Völuspá (Vëdmina vëštba), části eposu Edda. Naproti tomu nëkteré zápletky (např. zlodëje, který ukradne pohár z dračího pokladu) převzal ze staroanglické epické básnë Beowulf. Tolkien byl uznávaným znalcem Beowulfa a publikoval na toto téma nëkolik vëdeckých prací a posmrtnë byl uveřejnën i jeho překlad této básnë do moderní angličtiny."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54296b9f6a999.zip (3574 kB)
Nezabalený formát:
Inklings_-_text.pdf (974 kB)
INKLINGS.pdf (2839 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse