Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Inovační zdroje ve společnosti

Inovační zdroje ve společnosti


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na popis interních zdrojů společnosti, díky kterým lze inovovat – personální vlastnosti, marketingová fundovanost, výrobní odbornost. Uvedeny jsou však také omezení kladená na volbu podnikatelské strategie firmy, závazky a sociální zodpovědnost firmy. Zde naleznete předchozí část série textů o inovaci v procesech strategického řízení Inovační strategie a zde následující Marketingové přístupy při prosazování inovací v tržním prostředí.

Obsah

1.
Interní zdroje společnosti
2.
Zásahy do personální politiky
3.
Decentralizace společnosti
4.
Implementace strategie do specifických úkolů
5.
Restrukturalizace společnosti

Úryvek

• kapitálové síly vlastníků
• závazků a sociální zodpovědnosti firmy
Teoretická základna strategického řízení v posledním desetiletí prosazuje věnovat pozornost místo úzkostlivého sledování výsledků, samotným procesům v řízení. Jednou z podmínek úspěšné implementace inovačního programu je i finanční restrukturalizace, která se soustřeďuje minimálně na:
1. únosnou míru dluhové částky pasiv
2. optimalizaci pracovního kapitálu
3. parametry aktivity firmy v krátkodobém i dlouhodobém pohledu
Strategický obrat je vždy nutno spojit se zásadní organizační transformací (finanční restrukturalizace, reengineering procesů, strategické spojenectví, jiná firemní kultura, Balanced Scorecard). Většina provedených restrukturalizací tohoto typu obsahuje:
1. zásadní přestavbu činností marketingu a prodeje
2. zásadní změny v odpovědnosti obchodního managera za celý proces vývoj – prodej
3. nový systém nákupu materiálu a subdodávek na principech strategického sourcingu
4. přestavbu výrobních provozů na střediska řízená s minimálními náklady
Společnost musí v současném turbulentním prostředí udržovat svou převahu nad konkurenty, neustále upoutávat zájem klientů a mít stabilní příjmy. Toho může dosáhnout jenom tím, že její reakce na změnu vnějších podmínek bude pružná a přizpůsobivá. Firma musí trvale měnit své podnikatelské chování - musí permanentně inovovat."

Poznámka

Inovace v procesech strategického řízení 7/9. Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_strategx0010.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Inovacni_zdroje_spolecnosti.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse