Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Interaktivní model výuky na základní škole

Interaktivní model výuky na základní škole


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze zadání a praktických poznámek z náslechového pozorování vyučovací hodiny. Náslechová hodina se odehrála na ZŠ Ostrčilova v Ostravě.

Obsah

1.
Úvod
2.
První část hodiny
3.
Neverbální komunikace
4.
Součinnost učitele a žáků
5.
Jednotlivé fáze výuky
6.
Hodnocení učitelky - závěr

Úryvek

" Dnes jsme měli poprvé možnost navštívit vyučovací hodinu p.uč. Eibenové, a to za účelem jejího pozorování z hlediska interakcí mezi učitelem a jeho žáky.
Na úvod snad stojí za zmínku uvést, že tématem dnešní hodiny byla óda, jako oslavná próza nebo poetická báseň, a vše, co s tímto literárním prvkem souvisí.
V prvé části vyučovací jednotky vystoupilo několik žáků s básní, kterou si sami měli možnost vybrat, a po jejím přednesení učitelka dávala vždy možnost ostatním žákům se k tomuto výstupu vyjádřit. Nechávala jim svobodu při hodnocení spolužákova projevu, kritice výběru básně i vyjádření jejich subjektivního dojmu, přitom však požadovala, aby toto hodnocení dokázali zdůvodnit. Případně připustila, aby se na toto téma rozvinula mezi žáky debata, kterou však sama řídila a usměrňovala tak, aby si žáci osvojili nejen základní pravidla uměleckého projevu, ale zároveň i vzájemné komunikace.
Co se týká verbální komunikace, tak jsme měli možnost - snad i díky tomu, že navštěvujeme právě hodinu českého jazyka – sledovat takřka neustálou komunikaci (zejména verbální) mezi učitelem a žáky. Paní učitelka má příjemný hlas, posazený ve střední rovině, a intonaci hlasu střídá podle toho, jak to momentální situace vyžaduje. Verbální projev mívá klidný, až přátelský. Zároveň však vyjadřuje jistotu vlastních slov, zdůrazňující přirozenou autoritu, která je příčinou toho, že žáci jsou schopni jejímu projevu naslouchat, a odpovídají, jen pokud jsou k tomu vyzváni.
Neverbální projev paní Eibenové často provází její slova, a zdůrazňuje jejich význam. Dokáže se usmívat i dát najevo svou nelibost, a při výkladu buď stojí před tabulí nebo pod okny v blízkosti katedry; zřídkakdy chodívá mezi lavicemi. Náznaky haptiky se z její strany vyskytují – vzhledem k tomu, že výuka probíhá v IX. třídě - jen v omezené míře.
Komunikaci činem jsme mohli pozorovat například v situaci, když v úvodu vyučovací hodiny učitelka zapálila svíčku, postavenou na talířku na katedře, za svou žákyni, která tehdy nebyla ve třídě z důvodu reprezentace školy na olympiádě.
Myslím si, že z hlediska součinnosti učitele a žáků byla tato kooperace nabízena učitelem ve vyvážené míře – to znamená, že jim učitelka dávala možnost projevit se, aktivně se zapojovat do vyučovacího procesu, ale přitom zůstávala tím, kdo toto vyučování vede, a kdo jej cílevědomě řídí podle stanovených vyučovacích, a výchovných cílů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: pedx0013.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Interaktiv_model_vyuky.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse