Intersex

Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Opava

Charakteristika: Seminární práce ze semináře z genetiky si klade za úkol objasnit význam slova intersex, nitroděložní vývoj pohlaví, vznik obojetného pohlavního genitálu, souhrnně katalogizovat nejznámější poruchy sexuální diferenciace a prozkoumat život intersexuálů. Věnuje se také intersexualitě ve sportu a jejímu obrazu v seriálu Dr. House.

Obsah

1.
Úvod
2.
Intersex
3.
Sexuální diferenciace
3.1.
Embryologie
3.1.1.
Diferenciace testis
3.1.2.
Diferenciace ovaria
3.2.
Obojetný zevní genitál
4.
Klasifikace poruch sexuální diferenciace
4.1.
Dle Hughese I. A.
4.2.
Dle gonadální morfologie
4.3.
Dle Grumbacha M. M., Conte F. A.
4.4.
Dle Lisé L.
4.5.
Rozdělení užité v této práci
5.
Poruchy sexuální diferenciace
5.1.
XX stavy
5.1.1.
Kongenitální adrenální hyperplazie CAH
5.1.2.
Fetální virilizace vlivem mateřských androgenů
5.1.3.
Turnerův syndrom
5.1.4.
Superfemale
5.1.5.
Malformace genitálu
5.2.
XY stavy
5.2.1.
Klinefelterův syndrom
5.2.2.
Supermale
5.2.3.
Syndrom 45, Y
5.2.4.
Gonadální dysgeneze
5.2.5.
Syndrom Imperato-McGinelyové 5-ARD
5.2.6.
Porucha tvorby testosteronu
5.2.7.
Syndrom androgenní insenzitivity AIS
5.2.8.
Malformace genitálu
5.2.9.
Hypogonadismus
5.3.
Pravý hermafroditismus
5.4.
XX muži
6.
Muži versus ženy
7.
A co na to psychika?
8.
Třetí pohlaví v dokladech
9.
Něco málo z mytologie, historie a propagace
10.
Intersexualita ve sportu
11.
Dr. House
11.1.
O seriálu
11.2.
Dr. House vs. Realita
11.3.
Modelka
11.4.
Něžnější polovička
12.
Závěr
13.
Přílohy (text)

Úryvek

"50 % CAIS se zjistí již v dětství (tříselná kýla kvůli nesestouplým varlatům), zbývající případy pak během puberty či adolescence (amenorea). Varlata bývají standardně odstraňována, obvykle již v dětství kvůli zvýšenému riziku maligních nádorů.
Léčba CAIS není možná, genotypické ženy s karyotypem 46,XY jsou vychovávány jako ženy, cítí se jako ženy, nemohou však býti matkami.

4.2.7.2 PAIS

Neúplná androgenní necitlivost (Parcial androgen insensitivity), zahrnuje pestrou škálu stavů s více či méně obojetným zevním genitálem. Závažnost těchto stavů se liší dokonce i u takzvaných familiárních PAIS natolik, že někteří z těchto novorozenců jsou označeni za dívky a jiní za chlapce. U PAIS se zevní genitál může nacházet kdekoli na pomezí mezi typicky mužským a typicky ženským. Jednotlivé syndromy nesou jména svých objevitelů.
U všech forem je častý kryptorchismus, varlata jsou malá a spermatogeneze chybí nebo je nedostatečná.

4.2.8 Malformace genitálu

4.2.8.1 Hypospadie

Mezi další často se vyskytující poruchy patří hypospadické vyústění normálně utvářené mužské uretry, které může být zaměněno za vyústění sinu urogenitálního nebo naopak. Výskyt hypospadie se uvádí 1:400 chlapců . Může být také součástí závažných poruch – smíšená gonadální dysgeneze, androgenní insenzivita, deficit 5a-reduktázy apod.
4.2.8.2 Idiopatický mikropenis

Mikropenis bývá součástí různých syndromů spojených s hypogonadismem, může se ale vyskytovat také jako izolované porucha při normálně vyvinuté uretře. Diagnostikuje se tehdy, pokud je délka nataženého penisu menší než 2,5 SD normy pro daný věk. Za normální délku novorozeneckého penisu se považuje 3,5 cm a šířka 1,1 cm. Někteří odborníci hovoří o mikropenisu v případě, kdy je délka nataženého penisu menší než 2 cm, jiní zas považují za hraniční 2,5 cm. ISNA udává výskyt u jednoho z 50 000 novorozenců.

4.2.8.3 Retence testes

Nesestouplá varlata patří k nejčastějším úchylkám v utváření mužského zevního pohlavního ústrojí. Přestože je tento syndrom znám už léta, stále zůstává mnoho nejasností jak v jeho etiologii, tak v klasifikaci. Definice říká, že dochází k zadržení jednoho nebo obou varlat někde mezi dutinou břišní a skrotem. Testes mimo skrotum nacházíme u 2-3 % donošených chlapců. U nedonošených dětí bývá toto procento vyšší, uvádí se až 21 %.

Příčiny mohou být jak anatomické, tak hormonální, někdy může jít o abnormality genetické. Jedno zadržené varle může mít na to druhé hormonální, imunologický i toxický vliv. Za nepříznivých podmínek může dojít k poškození zárodečných buněk s následnou poruchou spermatogeneze, sníženou fertilitou až infertilitou. Léčebné postupy a jejich výsledky jsou nejednotné. Využívá se kombinace hCG a GnRH nebo chirurgického řešení, které může ovšem vést až k poškození cévního zásobení. Léčba nesestouplých testes by měla být dokončena na konci 2. roku života, kdy končí diferenciace gonocytů.

4.2.9 Hypogonadismus

Další skupinu poruch tvoří případy nedostatečné virilizace zevního genitálu nebo nedostatečné regrese Müllerových vývodů na základě snížené sekrece testosteronu nebo AMH.
4.2.9.1 Kallmannův syndrom

Někdy označován jako de Morsierův-Gauthierův syndrom. Je spojen s agenezí čichových laloků v CNS a tak s ansomií. Bývá i retence testes, mikropenis, kongenitální hluchota, barvoslepost, anomálie ledvin. Postižení jedinci mohou být obézní a lehce mentálně retardovaní. V pozdějším věku chybí pubertální vývoj z nedostatečné sekrece GnRH a LH. Léčba spočívá v aplikaci hCG nicméně porucha čichu je neléčitelná.


4.2.9.2 Syndrom Del Castillův

Spočívá ve vrozeném chybění zárodečných buněk v semenotvorných kanálcích. Časté jsou vysoké hodnoty FSH. Testes jsou malá a jedinci jsem infertilní.
4.2.9.3 Hypoplazie Leydigových buněk

Jedná se o autozomálně recesivní poruchu, kdy u mužských jedinců dochází k nedostatečné virilizace, jejich fenotyp je ženský, u mírných forem mužský, hypogonadální. Jsou přítomny vysoké hladiny LH i FSH.

4.3 Pravý hermafroditismus

Pravý hermafroditismus znamená přítomnost ovariální i testikulární tkáně s mužskými i ženskými pohlavními buňkami u postiženého jedince, bez ohledu na karyotyp. (V 70 % je 46, XX, ve 20 % mozaikový, asi v 7 % XY)
Nejčastěji se na jedné straně těla nachází tzv. ovotestis - gonáda tvořená jak ovariální tak testikulární tkání produkující zároveň testosteron i estrogeny - a na druhé straně typická gonáda. Častým případem je také bilaterální výskyt ovotestis. Vzácnější je výskyt ovaria i testis (ovarium bývá častěji na levé straně těla) či dvou ovarií společně se dvěma varlaty (obvykle rudimentárními). Zevní pohlavní orgány nabývají buď ženské či nejednoznačné podoby. U jedinců s dělohou se doporučuje ženské pohlaví. Pravý hermafroditismus je častější v Africe - v Evropě a Severní Americe se vyskytuje jen vzácně."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, tabulky, fotografii a schéma, které zabírají cca 11 stran v dokumentu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28059
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse