Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Interview - průběh přijímacího pohovoru

Interview - průběh přijímacího pohovoru


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce zabývající se průběhem přijímacího pohovoru. Nejdříve stručně seznamuje s firmou, kde se přijímací pohovor odehrává. Uvádí její cíle a ekonomické nástroje řízení. Dále již osobitým způsobem popisuje konkrétní pohovor. Všímá si zejména požadavků na uchazeče, a také, co mu může firma nabídnout.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Výchozí předpoklady
1.2
Cíle firmy
1.3
Analýza pracovních sil
1.4
Management, ekonomické nástroje řízení
2.
Interview
2.1
Začátek
2.2
Požadavky na uchazeče
2.3
Konkrétní úkoly
2.4
Firma nabízí
3.
Závěr

Úryvek

"2.Interview
2.1 Začátek
Na počátku našeho rozhovoru měl hlavní slovo uchazeč o práci. Především byl tázán na následující informace:
- současné zaměstnání
- studium a jeho průběh
- záměry do budoucna
- představy o konané práci (co očekává od zaměstnání)
Poskytnuté odpovědi daly ucelený obraz o uchazeči v oblasti dosud nabytého vzdělání a nástin jeho ambicí. Ty byly dále diskutovány ve vlastním průběhu interview, kde se ovšem mí potencionální zaměstnavatelé zaměřovali na mé schopnosti vystupování, jednání. Tedy dovedností nezbytných pro každého pracovníka v oddělení marketingu, což by byla i má budoucí profese.

2.2 Požadavky na uchazeče
Ze všeho nejvíce bylo požadováno:
- zaměření na marketing,
- komunikativní schopnosti,
- znalost jednoho světového jazyka,
- iniciativa,
- kreativita,
- koncepční myšlení,
- schopnost týmové práce,
- sebevědomí při obchodních jednáních, a hlavně:
- pocit zodpovědnosti za svěřenou práci.
Je patrné, že nároků či požadavků firmy je celá řada, nicméně, uvědomíme-li si skutečnost, že na dobrou pracovní příležitost čeká v současné době uchazečů hned několik, není se čemu divit.

2.3 Konkrétní úkoly
V této fázi pohovoru jsem byl informován o představách firmy, jakou práci ode mne očekávají. Oblast úkolů zahrnovala zpracovávání marketingových studií (využití poznatků ze studia) pro prodej produktů, účast na obchodní strategii podniku (tedy sdělování veškerých nápadů, ideí, kritik k dosavadní práci, vylepšování práce apod.). Součástí práce je také jednání s tuzemskými obchodními partnery, především běžná agenda. Tedy vyplňování náležitostí smluv, následná kontrola plnění obou smluvních stran, řešení nejasností či drobných problémů ze strany obchodních partnerů atd.
Samozřejmě byl vyslyšen můj názor na tyto svěřené úkoly, zda jsem schopen toto vykonávat a také, zda bych vůbec chtěl toto vykonávat. Odpověď z mé strany byla - pozitivní.

2.4 Firma nabízí
Jako v každé jiné firmě, tak také v té, kde jsem se "ucházel o práci", byla mi nabídnuta zajímavá "lákadla".
Například:
- atraktivní platové ohodnocení
- zajímavá práce v kolektivu odborníků
- možnost profesionálního postupu
- možnosti cestování"

Poznámka

Subjektivní zážitky z absolvovaného interview.
Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra marketingu a managementu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 4perinterview.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Interview_prubeh_pohovoru.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse