Seminarky.cz > Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Ulice: Na Rybníčku 626/1

Město: Opava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Fiktivní restaurace - marketing, rizika a příčiny neúspěchu

Práce zpracovává návrh zavedení nového fiktivního podniku, restaurace. Popisuje služby, uvádí marketingovou rozvahu, marketingový mix, druhy rizik při... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Podnikatelský záměr

5152x

Založení fiktivní restaurace - podnikatelský záměr

Seminární práce se zabývá založením fiktivního podniku - restaurace. Nejdříve popisuje podnikatelský nápad a důvod, proč vlastně začít s podnikatelsk... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Podnikatelský záměr

1974x

Restaurace Olymp - podnikatelský záměr

Práce obsahuje podnikatelský záměr nově vzniklé restaurace. Popisuje rozhodnutí k podnikání a základní předpoklady k tomu začít. Vyjmenovává, co je nu... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Podnikatelský záměr

1910x

Hrozba přelidnění světa - Afrika, Indie a Čína

Seminární práce rozebírá populační problémy lidstva. Povrchně se zabývá populační explozí v Africe, Indii a Číně. Závěr obsahuje vlastní názor autora ... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Demografie

1082x

Smysl života

Práce se v krátkých miniúvahách zamýšlí tím, co všechno může být smyslem moderního života. Upozorňuje také na posuny těchto hodnot v minulosti. V závě... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Filozofie

1037x

Drogová závislost a drogy

Seminární práce ze sociologie se věnuje drogové závislosti. Popisuje nejběžnější drogy – alkohol, nikotin, kofein, marihuanu a hašiš, opiáty, halucino... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociologie

652x

Kazuistika Aleš - svěření do péče babičky

Práce seznamuje s případem nezletilého Aleše z rozvedeného manželství, který se po tragické smrti své matky ocitl v péči otce. Tento o syna nejevil zá... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Sociální práce

527x

Platón: Ústava - analýza 9. knihy

Seminární práce do kurzu Filozofie a politologie nejprve vymezuje základní myšlenky celé knihy a poté se věnuje některým z oblastí, které jsou v ní zm... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Filozofie, Politologie

474x

Public relations - poznatky z kurzu

Práce obsahuje stručné shrnutí informací z oblasti public relatinos, které autor získal na týdenním kurzu. Informuje nejen o základních funkcích PR, a... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Public relations

406x

Lesní hospodářství - současná struktura

Práce popisuje strukturu a fungování Lesů ČR. Věnuje se financování nekomerčních činností v lesnictví a ekologickým aspektům výsadby náhradních dřevin... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Zemědělství

398x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [19]