Intrastat

Kategorie: Logistika

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce má přispět k osvětlení problematiky Intrastatu. Předmětem mé práce je popsat význam pojmu Intrastat a základních pojmů s ním souvisejících a systém hlášení výkazu dat pro Intrastat ve firmě. Teoretické údaje jsou místy proloženy konkrétními situacemi ve firmě a praktickými znalostmi získanými z praxe v této firmě.

Obsah

Úvod
1
Informace o firmě………………………………………………. Str. 6 - 7
1.1.
Název a sídlo firmy………………………………………….. Str. 6
1.2.
Historie………………………………………………………. Str. 6
1.3.
Současnost…………………………………………………… Str. 7
2
Základní informace…………………………………………….. Str. 7 - 16
2.1.
Co je Intrastat?......................................................................... Str. 7
2.2.
Využití Intrastatu……………………………………………. Str. 8
2.3.
Co je předmětem vykazování……………………………….. Str. 8 - 10
2.4.
Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu……………………. Str. 10 - 11
2.5.
Údaje uváděné do výkazu pro Intrastat ve firmě DGSL….…. Str. 12 - 14
2.6.
Elektronické vykazování………………………………….…. Str. 14 - 15
2.7.
Předávání výkazů………………………………………….…. Str. 15 -16
2.8.
Negativní hlášení……………………………………….……. Str. 16
2.9.
Podklady pro údaje Intrastatu………………………………... Str. 16
3
Změny a opravy údaje ve výkazu pro Intrastat…………………. Str. 16 - 17
3.1.
Změny ve výkazu před jeho předáním……………………….. Str. 16
3.2.
Změny ve výkazu po jeho předání…………………………….Str. 16 - 17
3.3.
Změny ve výkazu po jeho elektronickém odeslání………….. Str. 17
4
Zboží vyňaté z vykazování do Intrastatu……………………… Str. 17 - 18
4.1.
Seznam zboží, o jehož odeslání i přijetí se údaje do výkazů… Str. 17 - 18
pro Intrastat neuvádějí
4.2.
Poznámky seznamu zboží vyňatého z povinnosti…………… Str. 18
vykazování do Intrastatu
5
Seznam základních předpisů k Intrastatu……………………… Str. 18 - 19
5.1.
Základní nařízení Evropské unie……………………………. Str. 18 - 19
5.2.
Právní předpisy České republiky……………………………. Str. 19
6
Intrakomunitární obchod firmy DGSL………………………… Str. 19 - 28
6.1.
DGSL a zákazníci…………………………………………… Str. 19 - 20
6.2.
Nákup DGSL z Evropské unie……………………………… Str. 20 - 23
6.3.
Prodej DGSL do Evropské unie………………………….… Str. 23 - 26
6.4.
Statistika obchodu ČR s EU………………………………… Str. 26 -28
7
Extrakomunitární obchod firmy DGSL………………………… Str. 28 - 30
7.1.
Dovoz firmy DGSL………………………………………… Str. 28 - 29
7.2.
Vývoz firmy DGSL………………………………………… Str. 30
Závěr

Úryvek

"Cílem mé práce je vysvětlit pojem INTRASTAT a popsat jeho problematiku ve firmě DGS Druckguss Systeme v Liberci (dále jen DGSL). Moje práce je členěna na několik kapitol.

V první kapitole jsou obecné údaje o firmě. Firma prošla několikaletým vývojem a došlo
i k několika změnám v názvu firmy. Podkapitola 1.3. je věnována několika změnám
ve firmě a jsou zde zmíněny i některé technické pokroky ve firmě.

Druhá kapitola je z velké části teoretická. Vysvětluje pojem Intrastat, jeho využití a další věci s ním související. Podkapitola 2.6. je podrobněji rozepsána. Samotnému hlášení dat pro Intrastat předchází složitá a časově náročná příprava informací v systému SAP.
Po shromáždění všech dat v SAPu se vytvoří soubor, který je načten do programu IDES
a prostřednictvím něj následně elektronicky odeslán příslušnému celnímu úřadu. Tento proces je ztížen získáváním dodatečných dat z oddělení nákupu a zdlouhavým opravováním některých údajů.

Následující kapitoly obsahují informace o změnách i opravách údajů ve výkazu před i po jeho předání celnímu úřadu. Je zde zmínka i o dodatečném nahlášení jedné věty. Další kapitola zahrnuje seznam zboží, které je z vykazování vyňaté. Základní předpisy k Intrastatu jsou vyjmenovány v páté kapitole.

Šestá a sedmá kapitola zahrnují získané zkušenosti z praxe. V šesté kapitole je rozebrán vnitrounijní obchod firmy DGSL. Obchody s nejvýznamnějšími partnery v rámci ČR i EU popisuje podkapitola 6.1. V dalších podkapitolách je rozebrán sortiment DGSL, který firma dodává svým zákazníkům v rámci prodeje. Charakter nákupu a dodavatelů je doplněn grafy a tabulkami stejně jako v předchozí podkapitole. Statistika obchodu celé ČR v rámci EU je v podkapitole 6.4.

Tato práce má přispět k osvětlení problematiky Intrastatu. Předmětem mé práce je popsat význam pojmu Intrastat a základních pojmů s ním souvisejících a systém hlášení výkazu dat pro Intrastat ve firmě DGS Druckguss Systeme. Teoretické údaje jsou místy proloženy konkrétními situacemi ve firmě a praktickými znalostmi získanými z praxe v této firmě.

Obecné údaje o firmě jsem získala na stránkách www.dgs-druckguss.com. Na těchto internetových stránkách byly údaje pouze v němčině, takže jsem si musela vše přeložit. Zbytek informací potřebných k sepsání této práce jsem čerpala hlavně na internetu.

1. INFORMACE O FIRMĚ


1.1. Název a sídlo firmy

Název: DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Adresa: Volgogradská 89
CZ-460 10 Liberec 10

DGS Druckguss Systeme AG je mezinárodní firma se sídlem v St. Gallen ve Švýcarsku. Má dva závody, jeden je v St. Gallen a druhý, DGS Druckguss Systeme s.r.o., v Liberci. Poslední zápis firmy byl v obchodním rejstříku učiněn 27. srpna 2003 viz. příloha č. 1. V čele DGS Druckguss Systeme s. r. o. jsou dva jednatelé viz. příloha č. 2.


1.2. Historie

V roce 1991 založil František Svobodník firmu Alupress. Podnik s moderním strojním vybavením vybudoval na „zelené louce“ v průmyslové zóně Liberce.

V září 2000 následně převzal veškeré obchodní aktivity nově založený Von Roll Alupress s.r.o., sesterská společnost švýcarského Von Roll Infratec Holding AG.
Převzetí obchodu Františka Svobodníka – Alupress znamenalo pro Von Roll Group jeden z dalších kroků v mezinárodní výstavbě jeho aktivit v rostoucím trhu lití lehkých kovů. Von Roll Alupress byl vedle DGS Druckguss Systeme AG, St. Gallen ve Švýcarsku, druhým producentem vysoce produktivního tlakové lití odlitků z lehkých kovů.

1.1. 2003, se sloučil Von Roll Druckguss AG a Alupress s.r.o. a vznikla společnost DGS Druckguss Systeme AG.

DGSL je jedna z dceřinných společností DGS Druckguss Systeme AG ve Švýcarsku
a zaměstnává okolo 320 zaměstnanců v třísměnném provozu. Zpracovává asi 2000 tun hliníkových slitin k náročnějším tlakovým odlitkům a systémům.

DGSL je jeden z podniků specializovaných na výrobu odlitků z lehkých kovů získaných
z tlakového lití. V úzké spolupráci se zákazníky vypracovává řešení pro automobilový, přístrojový, elektronický a stavební průmysl. Vytváří hliníkové odlitky pro brzdové systémy, rychlovlaky, automobily, přístroje, kancelářský nábytek nebo stavební příslušenství. Některé hliníkové odlitky jsou používány i v některých domácnostech, např. louskáčky, lisy na česnek nebo váhy.

DGSL plní nejvyšší požadavky na rozměrovou přesnost, jakost povrchu a fyzikální vlastnosti. Firma je schopna zpracovávat hliníkové slitiny podle běžných postupů tlakového lití i pod vakuem."

Poznámka

VOŠMOA, Práce obsahuje grafy a tabulky, které zabírají cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28391
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse