Inventarizace


Kategorie: Účetnictví, Ekonomie, Ekonomická teorie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce uvádí zásadní rozdíly mezi inveturou a invetarizací, popisuje ji, také popisuje jednotlivé složky, které se inventarizují. Výsledkem každé inventury je vždy nějaký výsledek - a tento výsledek je zde také popsán, k čemu se dospěje. Samozřejmě zde nesmí chybět samotné účtování včetně popsaných použitých účtů.

Obsah

1.
Inventarizace
2.
Právní úprava
3.
Charakteristika pojmů inventura a inventarizace
4.
Postup a evidence při provádění inventury
5.
Inventarizace jednotlivých složek majetku
6.
Druhy inventarizačních rozdílů a jejich účtování

Úryvek

"Inventarizace
- právní úprava, charakteristika pojmů inventura a inventarizace
- postup a evidence při provádění inventury
- inventarizace jednotlivých složek majetku
- druhy inventarizačních rozdílů a jejich účtování
1) Právní úprava
- řídí se zákonem o účetnictví
Inventura
- je pouze úvodní částí inventarizace
- znamená zjišťování skutečného stavu majetku (aktiv) a závazků (pasiv), jejich ocenění a písemné zaznamenání k určitému datu do inventurních soupisek, které musí být podepsány osobami odpovědnými za provedení inventury
Inventarizace
- kontrolní prvek, který zajišťuje průkaznost účetnictví tzn. jeho shodu se skutečným stavem
- porovnává skutečný stav, který byl zjištěn inventurou se stavem účetním
- zajišťuje:
• srovnání skutečného stavu jednotlivých složek majetku zjištěného inventurou se stavem účetním,
• vyčíslení případných inventarizačních rozdílů, mank či přebytků
• a jejich vypořádání (např. uplatnění pohledávky za zjištěná manka na majetku za hmotně
odpovědnou osobou)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b89374ae5ff.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Inventarizace.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse