Název Goodness Staženo

Makroekonomie - skripta VŠB-TU Ostrava

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

1633x

Test z mikroekonomie

Práce obsahuje naskenovaný test z mikroekonomie, kde jsou vyznačeny správné odpovědi. Součástí práce jsou grafy a tabulky. U některých otázek se nabíz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

693x

Makroekonomie - skripta

Práce je skripty do makroekonomie. Zabývá se inflací, penězi a peněžním trhem, nezaměstnaností a makroekonomickými subjekty, koloběhem a stabilizační ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

261x

Mikroekonomie - výtah ze skript (VŠB-Techniská universita Ostrava, skripta pro I.nebo II.ročník)

Jedná se o kompletní výtah ze skript, který obsahuje část grafů, zbytek z nich je odkazován k těmto skriptům. Obsahuje deset velkých mikroekonomických... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

210x

Makroekonomie I. - výpisky ze skript dle Helíska

Jedná se o první část vypracovaných výpisků ze skript prof. Helíska, dle níže uvedeného seznamu. U nás najdete také 2. část výpisků: detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

205x

Úvod do ekonomie, předmět obecné ekonomické teorie

Práce se zaměřuje na úvod do ekonomie. Rozebírá předmět ekonomie, metody a chyby při zkoumání, pozitivní normativní ekonomii a mikro a makroekonomii. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

200x

Makroekonomie - výpisky ze skript

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

192x

Mikroekonomie - Cvičebnice

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

185x

Předpoklady a faktory dynamického růstu české ekonomiky ve světle nové teorie a empirie růstu

Autory těchto skript jsou: Doc. Dr. Ing. Jan Frait a Ing. Matouš Červenka (oba působící na
Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava). Pro názornost ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

184x

Učebnice Makroekonomie, Kapitola 4

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

154x
1  2  3  4  5  »