Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Isenheimský oltář

Isenheimský oltář

Kategorie: Dějiny umění

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně popisuje jednotlivé výjevy Isenheimského oltáře. Pozornost věnuje technice vyobrazení, materiálu a kompozici. Práce je z velké části popisná, bohužel se nezabývá symbolikou jednotlivých výjevů.

Obsah

1.
Isenheimský oltář
2.
Zavřené dveře
2.1
Ukřižování
2.2
Svatý Šebestián, svatý Antonín a oplakávání Krista
3.
Otevřená postranní křídla
3.1
Zvěstování
3.2
Vtělení
3.3
Zmrtvýchvstání
4.
Poslední křídla otevřená
4.1
Návštěva svatého Antonína u svatého Pavla
4.2
Pokušení svatého Antonína

Úryvek

“1. Ukřižování

Na Ukřižování nenajdeme lotry, římské vojáky, ani zástupy přihlížející popravě. Jedinými svědky události jsou Máří Magdaléna, Marie, svatý Jan Evangelista a svatý Jan Křtitel.
Na tabuli však dominuje těžké kostnaté tělo Krista vyjadřující utrpení a smrtelnou hrůzu. Kristus na kříži je mrtvý. Stuhlé a vytočené údy jsou poznamenány smrtelným zápasem, hlava, skloněná téměř v pravém úhlu je zakomponovaná do linie ramen, která končí v rukách s roztaženými prsty. Třebaže nejsou Grünewaldovi pravidla perspektivy rozhodně cizí, postava Krista je mnohem větší než ty ostatní. Malíř klade city nad objektivitu zobrazení, nezříká se středověké tradice. Také asymetrie – kříž s Kristem je více napravo, vlevo najdeme tři osoby, kdežto vpravo pouze jedinou – posiluje expresivitu díla a vytváří pocit neklidu. Mezi ostatními figurami vládne zvláštní napjatý vztah, zesílený rozličnou velikostí postav. Na pravé straně stojí osamocený vzpřímený svatý Jan Křtitel, ukazuje na Mesiáše. Nápis připomíná jeho slova, jak je opakuje svatý Jan Evangelista (3,30):
“On musí růst, já však se menšit.“ 3 Jan Křtitel (malíř ho umístil vedle beránka) – popravený před Kristovou smrtí – nemohl být svědkem Utrpení Páně – „vstal z mrtvých, aby byl svědkem Kristovy smrti. Jeho zmrtvýchvstání předpovídá triumf Vzkříšení. Kdysi předpovídal Kristovo narození, teď ohlašuje v hodině jeho smrti svátek Velikonoc. Přestože věděl o nevyhnutelnosti Kristovy oběti, která je božím záměrem, stojí před křížem bez dojetí. Utrpení se ho nedotýká.“ 3
Na levé straně trojčlenná skupina – Marie, se úplně poddává svojí bolesti, oděna do bílého roucha a podpírá ji svatý Jan Evangelista. Máří Magdaléna, která klečí, je neproporčně malá. Postavě Marie odpovídá silueta Máří Magdalény, obě jsou umístěny na téže kompoziční diagonále, s rukama vztaženýma k podobnému gestu modlitby.4
W. Fraenger to okomentoval - „Obraz Ukřižování má jako celek neodolatelnou působivost, člověk nemá žádnou možnost uniknout síle tohoto strašného příběhu: slzám ubohé Magdalény, společnému utrpení Marie a svatého Jana, umučenému Kristovu tělu. Vykoupení, po kterém touží náš pohled, možno najít jen v zobrazené krajině.“ 3
Zdrženlivá koloristika a pozadí v podobě přísné, v temnotách ukryté krajiny, jež zaujímá dvě třetiny povrchu malby, posilují tragičnost scény."

Poznámka

Obsahuje schémata oltáře.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10265
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse