Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Iva Šolcová: Vývoj resilience v dětství a dospělosti - reflexe

Iva Šolcová: Vývoj resilience v dětství a dospělosti - reflexe


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký komentář ke knize Vývoj resilience v dětství a dospělosti Ivy Šolcové doplněný o zhodnocení jejích předností a nedostatků z hlediska autorky reflexe.

Obsah

1.
Obtížnost knihy pro autorku recenze
2.
Obsah knihy
3.
Celkové zhodnocení

Úryvek

"Zmiňovaná kniha Ivy Šolcové pro mě osobně byla nejtěžší knihou k přečtení. Obsahuje téma, které mě velmi zajímá, kterým se budu mj. zabývat ve své diplomové práci, a bude klíčové pro mou budoucí praxi. K této knize se tedy budu ještě vracet ve chvíli, kdy budu mít více času na přečtení. Kniha je pro mě obtížně čitelná z důvodu nekonzistentnosti vět. Množství závorek a překladů vkládané do vět mě nutí číst věty vícekrát, nicméně za přesnost anglických výrazů jsem ráda.
Jak jsem již zmínila, kniha je zajímavá, opírá se o velké množství longitudinálních výzkumů, jejichž výsledky nutí k zamyšlení a poskytují návod, jakým směrem se můžeme zkusit dívat.
Přínosné je „vypíchnutí“ podstatných bodů jako jsou významné rizikové a protektivní faktory a to nejen v rodině, ale i širším sociálním okolí.
Šolcová potvrzuje názory mnoha autorů na důležitost rané citové výchovy, která je mnohdy v praxi podceňována. Podle mého názoru je klíčové informovat nastávající rodiče o podstatě a souvislostech rané citové výchovy. Situace je ale značně ztížena faktem, že postupem času a výzkumů docházelo k rozporuplným radám ohledně výchovy (mám na mysli rady typu: „kdykoliv dítě pláče, musíte být u něj, aby cítil vaši podporu“, „pokud dítě pláče, nechte ho plakat, posílíte jeho odolnost“, „dávejte miminko na bříško, nutíte ho zvedat hlavičku“ – spousta takových rad vedla k: rozmazlenosti dětí, citové deprivaci, problémům s krční páteří atd). Takových rad, které se vzájemně vylučovaly, bylo v minulosti bohužel mnoho, takže je těžké někoho přesvědčit, že tato rada je „ta pravá“. Většina rodičů postupuje tak, jak byli sami vychováni, bohužel včetně negativních vzorců chování.
Dalším zmiňovaným podstatným aspektem je přítomnost dospělé osoby, která bude dítěti vzorem a ve kterém bude mít oporu. V praxi je výborné spojení takové osoby v osobu trenéra, vedoucího nějaké zájmové činnosti, který je nějakým způsobem i v kontaktu s rodiči.
Líbí se mi fakt, že se Šolcová věnuje také resilienci dospělých, kterou je také nutné chápat, protože zapadá do širších souvislostí etopedické diagnostiky a její pochopení pomáhá při intervenci a při práci s rodinou.
Kniha je tedy komplexní, co se kontinuity týče a vnímám ji jako stručný přehled oblastí, na které se dá v rámci této problematiky zaměřit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4fd49a2238e2f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
I_Solcova_Vyvoj_resilience.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse