Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > J. E. Steinbeck - O myších a lidech

J. E. Steinbeck - O myších a lidech


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku J. E. Steinbeck - O myších a lidech. Krátce rozebírá postavy, děj i kompozici díla.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika


• Novela s dramatickými a baladickými prvky vydaná roku 1937, název je odkaz na báseň Roberta Burnese Polní myšce
• Odehrává se na kalifornském venkově ve 30. letech 20. století (období velké hospodářské krize) během tří dnů
Téma
• Zachycuje život dvou chudáků, námezdních dělníků, kteří putují za prací a sní o místě, které by mohli chápat jako domov, kritika společnosti, utopických představ, rasismu, násilí → ukazuje, že lidský sen může být zničen vlivem okolností a společnosti
Motivy
• Důležitost přátelství a lásky
• Vykořeněnost ze společnosti
• Aktuální sociální problémy: rasismus, touha po majetku, hospodářská krize, sociální poměry, životní nejistota
Postavy
• Zachycuje část americké společnosti: námezdní dělníky, farmáře, hrdinové jsou prostí lidé, malé množství postav
• Lennie: mentálně retardovaný (hloupý, špatně si pamatuje), dobrák, poslušný, pracovitý, má velkou fyzickou sílu, kterou neumí ovládat, nechce nikomu ubližovat; rád se dotýká hebkých věcí (hladí mrtvé myši, malé štěně, touží mít králíky a starat se o ně), kvůli síle jim ale ubližuje; kontrast: chlapský vzhled, ale chová se jako dítě
• George: hodný, pracovitý, obětavý, touží po spokojeném životě, nahrazuje Lenniemu otce, chrání ho, mají spolu hluboký vztah
• Slim: kočí, na ranči má mezi dělníky velký respekt, autorita, George mu svěří ohledně problémů, které s Lenniem má
• Curley: syn statkáře, mladý povýšený floutek, žárlivý; malý vzrůstem, ale troufá si na silnější, zvyšuje si na nich sebevědomí
• Curleyova žena: mladá, krásná, vyzývavá a hloupá, Curleyho nemiluje a na ranči se nudí, je osamělá, tak se předvádí před dělníky; lituje, co z ní mohlo být, kdyby se neprovdala (herečka v Hollywoodu…), imponuje jí Lenniho živočišnost
• Crooks - černoch na úplném okraji spoečnosti, inteligentní"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x557c3701ce4f9.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
12._J._E._Steinbeck___O_mysich_a_lidech.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse