Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > J. K. Šlejhar - Kuře melancholik

J. K. Šlejhar - Kuře melancholik


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku J. K. Šlejhar - Kuře melancholik. Rozebírá postavy, děj i kompozici díla.

Obsah

1.Charakteristika díla
2.Téma
3.Motivy
4.Postavy
5.Děj
6.Kompozice
7.Jazyk a styl
8.Autor
9.Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika

• naturalistická novela, odehrává se na vesnici v 19. století - osud člověka jako živočicha je předem dán prostředím ve kterém vyrůstá a geny, determinace prostředím, není možné postavit se osudu - Emile Zola
• tragédie pramení ze špatné morálky, z citového odcizení lidí, rozkladu společnosti
• stejnojmenný film 1999 v režii Jaroslava Brabce (hl. role Roden, Geislerová); rozdílný
Téma
• paralelní tragédie sirotka, který je po smrti matky nechán na pospas nové maceše a neduživého kuřete, které je také odvrhnuto od své matky
Motivy
• mateřská láska, pouto mezi dítětem a matkou
• silná kritika: morální úpadek člověka, agresivita, nekonečná lidská zloba, pudy, smyslnost
• týrání dítěte, determinovanost osudem
• kontrast: smrt člověka X živost přírody (obraz rozbřesku nového dne v den maminčiny smrti)
Postavy
• bezejmenné postavy → anonymita, obecná platnost
• dítě: cca 4letý citlivý chlapec; na začátku opečovávané dítě, miluje svoji maminku, ale otce se vždy bálo; smrt matky nechápe, nereaguje tak, jak dospělí (nepředstírá smutek, neštítí se smrti; když maminku volá, tak ne ze zoufalství, že ji už nikdy neuvidí, ale protože opravdu chce, aby vstala a přišla); vlivem týrání prodělává změnu: citová deprivace, straní se společnosti lidí → ústrky, urážky → pravidelné bití, přestává mluvit, chovat se společensky (degraduje se na nižší úroveň), kvůli čemuž je zase znovu bit a týrán; jediná blízká duše je pro něj kuře (nemohou si vzájemně pomoci, ale sdílejí svůj osud)
• maminka: líčena jako milující, dobrotivá a laskavá, oblíbená i u čeledi, sousedů a žebráků („bývalá dobračka“); s manželem neměla dobrý vztah (chlapec byl svědkem noční scény, kdy viděl, jak otec maminku znásilňuje)
• macecha: krutá, vypočítavá, neupřímná, pokrytecká; chytře využívá situace, jakmile se stane paní domu, začne zavádět svoje pořádky (vyhodí děvečky, pomlouvá nebožku, chce se chlapce zbavit – využívá všech příležitostí, každá nepříjemnost je mu přičítána, kdo chce psa bít…), je smyslná, tráví čas s otcem
• otec: citově chladný k dítěti i první manželce X druhá manželka ho má omotaného kolem prstu (viz postřeh dítěte: maminku nikdy nelíbal, noční scéna z manželského života); o chlapce úplně ztratí zájem, v ničem neodporuje manželce, nezastane se ho
• kuře: nejmenší, neduživé kuře, ostatní ho odhánějí, později se jich samo straní; nemožné (vždy se vydá na špatnou stranu), zažívá stejné trápení jako chlapec; v závěrečném obrazu je jeho křik „obžalobou“ dospělých za utrpení, které dítěti způsobili
• mladá příbuzná: při pohřbu se vnucuje, věnuje dítěti veškerou péči, točí se kolem vdovce, aby se mu zalíbila (např. chce se vrhnout v zoufalství do hrobu za nebožkou, pak odjíždí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5571c3e0aa6fd.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
9._J._K._Slejhar___Kure_melancholik.doc (70 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse