Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Já jako manažer - esej

Já jako manažer - esej


Kategorie: Management

Typ práce: Eseje

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní, Liberec 1

Charakteristika: Práce popisuje pracovní zkušenosti autora - jeho postup z místa promotéra na pozici manažera týmu hostesek. Autor uvádí problematiku spojenou s výkonem této profese, zamýšlí se nad problémy provozními a personálními, zdůrazňuje důležitost správného výběru zaměstnanců, kontroly práce, hodnocení a význam zpětné vazby pro klienta.

Obsah

1.
Práce promotéra
2.
Start na pozici supervisora
3.
Nábor hostesek
4.
Akce v Plzni
4.1.
Konflikt s hosteskami
4.2.
Hodnocení hostesek
5.
Přijetí náhradních promotérek
6.
Úspěšná akce

Úryvek

"Já jako manažer – tato slova ve mně vyvolávají vzpomínku na léta, kdy jsem si přivydělával různými brigádami při studiu. Nejčastěji jsem pracoval jako promotér pro různá studia a agentury, kde jsem většinou v hypermarketech předváděl rozličné výrobky, ať už se to týkalo alkoholických i nealkoholických nápojů, potravin, čisticích prostředků, elektroniky či služeb bankovních ústavů. Cílem vždy bylo zvýšit prodej toho určitého výrobku. Po mnoha úspěšných akcích jsem z pozice promotéra povýšil na supervisora – manažera akcí a mou povinností již nebylo provedení promoakce samotné, ale kontrola promotérů a hostesek, jednání s nimi apod.

Kontrola spočívala v dodržování pracovních povinností svěřeného týmu lidí, čistoty promostánku, dodržování pravidel promo, jednání s prodejnami, kde akce probíhaly, uzavírání smluv s promotéry a hosteskami, kontrole regálů atd.
Byl jsem touto důvěrou velmi potěšen, ale zároveň jsem si uvědomoval svou odpovědnost. Nyní už jsem neobhajoval jen „svou“ práci jako promotéra, ale svou práci supervisora a práci svých podřízených. Vždy jsem se snažil vycházet ze zkušeností, které jsem nasbíral při promoakcích a tak jsem přistupoval i ke svěřeným promotérům a hosteskám. Nechoval jsem se nadřazeně, vždy jsem jednal s podřízenými jako rovný s rovným, přece jen jsme byli všichni na jedné lodi a jednalo se nám o totéž.

Jednoho dne se bohužel vyčerpaly mé personální kapacity a požádal jsem kolegyni o pomoc. Ta mi vyhověla a přepustila dvě své hostesky, reference na ně byly průměrné, ale předpokládal jsem, že mi nepustí své nejlepší. Den před akcí jsem se s novými hosteskami setkal, optal se jich, jestli prošly školením na tento produkt, jednalo se o tzv. malou bílou akci na nový Whisky Cream Stock © . Pro všechny případy jsem dívky proškolil a obeznámil je s jejich právy a povinnostmi na akci. Poté jsme podepsali dohodu o provedení práce, protokol o předání vybavení a sankční řád atd."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4852d3556963b.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Ja_jako_manazer_esej.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse