Jaderná fyzika

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Elektromagnetický náboj, pole, indukce, radiovlny. Korpuskulární vlastnosti vlnění, fotony, vlnové vlastnosti částic. Speciální teorie relativity - princip relativity, relativistická kinematika, relativistická dynamika. Kvantová fyzika - mikrosvět, vlnová funkce, pozorování a měření v mikrosvětě, operátory, relace neurčitosti, vlnové rovinice, diskrétní hodnoty fyzikálních veličin, pozorování a měření v mikrosvětě, kvantová teorie pole. Atomová struktura hmoty - stavba a složení. Atomy - planetární model atomu , Bohrův kvantový model atomu + jeho zdokonalení, obsazování a konfigurace elektronových hladin atomů, excitace a spektra záření atomů, chemické slučování atomů - molekuly, sdílení elektronů - kovalentní vazba, odpuzování elektronů, vazby atomů a moleku v pevných a kapalných látkách, tepelné pohyby atom a molekul, šíření tepla (způsoby). Atomové jádro - struktura, silná jaderná interakce, modely atomového jádra, různorodost atomových jader. Vznik atomových jader - kosmická alchymie, rozpínání a chladnutí vesmíru. Radioaktivita - jednotky radioaktivity, exponenciální zákon radioaktivního rozpadu, radioaktivita alfa, beta,beta+, elektronový záchyt, radioaktivita gama. Jaderné reakce - reakce vyvolané neutrony, protony, jaderná energie - štěpení a slučování atomových jader, inerciální fúze, magnetické uzavření vysokoteplotní plasmy. Radionuklidy - přírodní radionuklidy, výroba umělých radionuklidů, rozpadová schémata, nejdůležitější radionuklidy.

Obsah

1) Elektromagnetické záření
2) Korpuskulárně-vlnový dualismus
3) Exkurze do vysokých rychlostí
4) Kvantová povaha mikrosvěta
5) Atomová struktura hmoty
6) Atomy
7) Atomové jádro
8) Vznik atomových jader
9) Radioaktivita - obecné zákonitosti přeměny atomových jader
10)Jaderné reakce
11)Radionuklidy
12)Elementární částice
13)Ionizující záření

Úryvek

Každý elektrický náboj Q budí kolem sebe elektrické pole o intenzitě E úměrné (podle Coulombova zákona) velikosti náboje Q a nepřímo úměrné druhé mocnině vzdálenosti r: E = ro . k. Q/r2, kde ro je jednotkový vektor směřující od náboje Q do vyšetřovaného místa. Toto elektrické pole působí silovými účinky F = q.E na každý jiný náboj q, který se do tohoto prostoru dostane. Jestliže se náboj Q pohybuje (elektrický proud), budí kolem sebe kromě toho ještě pole magnetické o intenzitě B (zvané z historických důvodů magnetická indukce), které vykazuje silové účinky na každý elektrický náboj q pohybující se rychlostí v: F = q.(Bv); tato tzv. Lorentzova síla působí kolmo na směr pohybu náboje. Při pohybu nebo časových změnách v magnetickém poli vzniká podle Faradayova zákona elektromagnetické indukce pole elektrické. A časové změny pole elektrického vyvolávají zase pole magnetické (jako kdyby protékal tzv. Maxwellův posuvný proud). Tato dialektická jednota elektrického a magnetického pole nachází své uplatnění v koncepci elektromagnetického pole, jehož speciálními projevy je pole elektrické a magnetické. Toto pole se řídí Maxwellovými rovnicemi elektromagnetického pole, které vznikly sloučením a zobecněním všech zákonitostí elektřiny a magnetismu. Sloučená nauka o elektřině a magnetismu, zahrnující dynamiku pohybů nábojů a časové proměnnosti polí, se nazývá elektrodynamika.

Poznámka

Studijní text.
Práce je velmi obsáhle a pěkně zpracovaná.
Text je proložen mnohými názornými obrázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4687
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse