Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jak můžeme volit v komunálních volbách?

Jak můžeme volit v komunálních volbách?Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce stručným způsobem uvádí, jaké možnosti má volič, při komunálních volbách.

Obsah

1.
Úvod
2.
Způsoby volby

Úryvek

"Jak můžeme volit v komunálních volbách?
Komunální volby mají na rozdíl od jiných typů voleb (např. parlamentních) svůj velmi specifický systém. Prakticky jeden z nejsložitějších. Je totiž založen na tom, že občan (volič) si může vybrat všechny své zástupce. Má tedy v dispozici tolik hlasů, kolik je počet členů obecního zastupitelstva. Pokud má tedy například obec 15 členů zastupitelstva, má volič 15 hlasů, které může, ovšem také nemusí rozdat.
Těchto 15 hlasů pak může libovolně rozdělit a na míru si „ušít“ své zastupitelstvo. Volební systém se tak velmi liší od ostatních a volič si tak nevybírá jeden hlasovací lístek politické strany. Na rozdíl také ostatních voleb, nemůže dát tzv. „preferenční hlas“ a uprostřednostnit kandidáta dané politické strany.
Pojďme se tedy podívat, jaké máme možnosti volby:
1. Volím stranu
Volíme křížkem u velkého rámečku názvu politické strany. Prakticky tak všech svých 15 hlasů odevzdávám všem kandidátům dané strany.
2. Volím stranu a kandidáty ostatních stran
Volíme křížkem u velkého rámečku názvu politické strany, ale můžeme zakřížkovat i jiné kandidáty ostatních stran – u jejich jména. Tímto způsobem tak můžeme danému kandidátovi pomoct a posunout ho tzv. „nahoru“. Podle toho, kolik křížků uděláme u jiných kandidátů, než naší strany, bude se od posledního kandidáta naší strany odečítat počet hlasů pro naši stranu.
Pokud tedy například zakřížkujeme stranu A a ještě tři kandidáty jiných stran. Strana A získá celkově 12 hlasů a ostatní kandidáti po jednom.
3. Volím jen samotné kandidáty
Volíme křížky u jmen jednotlivých kandidátů, které chceme jako své zástupce. Počet křížků je libovolný, maximálně však můžeme udělat 15 (v případě našeho zastupitelstva) křížků a je jen na nás, zda rozdělíme všechny své hlasy nebo třeba tři, či pět."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54d22b8327fc8.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jak_muzeme_volit_v_komunalnich_volbach.doc (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse