Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jak se daří České republice plnit některé ze základních makroekonomických cílů - esej

Jak se daří České republice plnit některé ze základních makroekonomických cílů - esej


Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce analyzuje základní makroekonomické ukazatele na pozadí transformační ekonomiky ČR. Zabývá se především mírou nezaměstnanosti, mírou inflace, obchodní bilancí a HDP.

Obsah

1.
Míra nezaměstnanosti
2.
Míra inflace
3.
Obchodní bilance a HDP

Úryvek

"Je patrné, že vzhledem k ekonomické situaci naší země je takovéto “tempo” růstu cenové hladiny nepřiměřené. Podle časopisu EURO je přiměřená hladina inflace vzhledem k předpokladu přizpůsobování cenové struktury ČR Evropské unii mezi třeni až šesti procenty.
Pokud bychom sledovali vývoj zahraničního obchodu České republiky v roce 1999, došli bychom k velice zajímavým údajům. Zatímco v prvním pololetí loňského roku vzrostly vývozy meziročně o necelá dvě procenta a dovozy ze zahraničí stagnovaly, ve druhém pololetí roku vzrostly vývozy o neuvěřitelných sedmnáct a dovozy o patnáct procent. Tento jev však v naší ekonomice není úplně nový. Objevil se už v letech 1997 a 1998 a s největší pravděpodobností souvisí s činností společnosti Škoda Auto, respektive s uváděním jejich nových modelů na trh.
Růst dovozů v posledním čtvrtletí 1999 lze vysvětlit působením čtyř základních faktorů.
Více než z poloviny se na růstu dovozu podílel vliv oslabení koruny vůči dolaru (asi 18 procent) násobený více než stoprocentním růstem cen ropy na světových trzích. Tím se zvýšila nominální hodnota dovozů asi o 12 procent.
Dalším významným faktorem způsobujícím růst dovozů byl příliv přímých zahraničních investic do naší republiky ve třetím čtvrtletí loňského roku, který byl pak ve čtvrtém čtvrtletí následován dovozem strojů a zařízení nutných pro zahájení výroby.
Zbytek růstu dovozů můžeme vysvětlit vlivem oživení domácí poptávky, která se vždy koncem roku zvyšuje, či vlivem ostatních faktorů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: makroekonomicke_cile.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Makroekonomicke_cile.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse