Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Hospodářská politika

Referáty hospodářská politika

Název Goodness Staženo

Nezaměstnanost - esej

Tato esej se stručně zabývá problematikou nezaměstnanosti. Nejprve uvádí současný stav nezaměstnanosti, poté zmiňuje problémy lidí pracujících za mini... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

839x

Vývoj HDP v České republiky od roku 1989 po současnost

Vývoj HDP, vývoj ekonomických ukazatelů po změně režimu z centrálně plánovaného na tržní - problémy ekonomiky, inflace, nezaměstanost, ztráty bank, vý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

530x

Důchodová politika

Práce charakterizuje důchodovou politiku, přesněji řečeno mzdovou a cenovou politiku. Vyjadřuje se k minimálním mzdovým sazbám, regulaci renty a strop... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika


479x

Hospodářská krize 2008 - esej

Tato práce obsahuje velmi krátkou úvahu nad současnou ekonomickou krizí. Uvádí srovnání s Velkou hospodářskou krizí v roce 1929. Vyjmenovává některé o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

385x

Úspory státního rozpočtu České republiky - esej

Autorka se ve své práci krátce zamýšlí nad možnostmi úspor státního rozpočtu České republiky v následujících letech. V úvodu se v souvislosti se schvá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Veřejná ekonomika

309x

Veřejný dluh

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

302x

Tržní selhání - externality

Práce nejprve definuje základní druhy tržních selhání, poté se již věnuje jen externalitám a vysvětluje podmínky pro efektivnost, vztah mezi kladnými ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

211x

Platební bilance

Práce se zabývá platební bilancí. Je rozdělena do dvou částí - definice pojmu platební bilance a platební bilance v České republice. První část podrob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

207x

Inflace

Úvod - co to je inflace, výpočet inflace, druhy inflace, deflace. Inflace - příčiny, důsledky, vztah inflace a nezaměstnanosti, jak bojovat proti infl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

203x

Jak se daří České republice plnit některé ze základních makroekonomických cílů - esej

Tato práce analyzuje základní makroekonomické ukazatele na pozadí transformační ekonomiky ČR. Zabývá se především mírou nezaměstnanosti, mírou inflace... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

179x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]