Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jaké jsou příčiny a řešení sociálního problému řízení automobilu pod vlivem alkoholu z pohledu přístupu sociální deviace?

Jaké jsou příčiny a řešení sociálního problému řízení automobilu pod vlivem alkoholu z pohledu přístupu sociální deviace?


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje miniesej pro předmět sociální problémy na FSV UK na téma Jaké jsou příčiny a řešení sociálního problému řízení automobilu pod vlivem alkoholu z pohledu přístupu sociální deviace?

Obsah

1.
Text

Úryvek

"Příčiny: Obecně lze říct, že sociální problém je následkem selhání nebo oslabení sociální kontroly. Konkrétně lze za příčiny označit nedostatek kontroly tohoto jednání, tudíž strach z kontroly a trestu delikventa neodradí. Je spíše výjimkou než pravidlem, pokud nás při řízení automobilu zastaví policejní hlídka. Není-li jednání dostatečně kontrolováno, nemůže být dostatečně sankcionováno, zdaleka ne každý, kdo řídí pod vlivem alkoholu je potrestán. Společnost, rodina a okolí toto jednání často toleruje a příliš neodsuzuje. (NEDOSTATEČNÁ KONTROLA) Jiným extrémem může být, že např. rodina kontroluje přehnaně a pod množstvím příkazů a zákazů se zejména mladší jedinci uchylují k porušování norem, řízení pod vlivem automobilu může být tedy projevem vzdoru vůči přehnané kontrole. (PŘEHNANÁ KONTROLA) Další příčinou může být fakt, že člověk (i přesto, že není řidič z povolání) je v rámci zaměstnání nebo jiné činnosti nucen řídit automobil téměř „za každou cenu,“ očekává se od něj, že bude řídit a bude k dispozici, je na něj vyvíjen společenský tlak, a tudíž se může stát, že se alkohol úplně nevstřebá předtím než usedne za volat nebo dotyčný nepřizná, že v nedávné době konzumoval alkohol, protože si je vědom toho, že se od něj očekává, že bude řídit automobil, a raději řídí pod vlivem alkoholu. (ASPIRACE) Za další příčinu považuji fakt, že v některých sociálních, zejména mladších skupinách může být řízení pod vlivem alkoholu hodnoceno pozitivně, i když se jedná o chování nežádoucí. (IZOLACE)
Řešení: Obecně by řešením měla být změna prostředí a společenské role delikventa. Řešením může být větší kontrola ze strany policie, více hlídek, které kontrolují a sankcionují řízení pod vlivem alkoholu. Rovněž by bylo vhodné vychovávat jedince ve společnosti, tak aby podobné chování neschvalovali a nebyli k němu lhostejní. (KONTROLA KONFORMNÍHO CHOVÁNÍ) V případě, že důvodem řízení pod vlivem alkoholu je ztotožnění se skupinou, která toto hodnotí pozitivně, by bylo řešením vytržení delikventa z této skupiny, zákaz kontaktu s nimi, přestěhování se, zařazení delikventa do jiné skupiny, která podobné chování nevyznáváa může být pro delikventa vzorem.(REDUKCE KONTAKTKU S NEGATIVNÍMI VZORY, POSÍLENÍ KONTAKTU S LEGITIMNÍMI VZORY) Důležité je také, aby člověk nebyl okolím tlačen k řízení automobilu kdykoli a za jakýchkoli podmínek, tím by nebyl nucen v některých případech řídit i pod vlivem alkoholu."

Poznámka

FSV UK, Práce obsahuje malý obrázek na úvodní stránce.


PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545b764f02768.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
Jake_jsou_priciny_a_reseni_socialniho_problemu.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse