Seminarky.cz > Životopisy > > > Jan Amos Komenský

Jan Amos KomenskýKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátký medailonek Jana Amose Komenského.

Obsah

1.
Jan Amos Komenský

Úryvek

"Komenský Jan Amos (1592 – 1670)

Český pedagog, teolog, filozof, sociální a náboženský myslitel a spisovatel; kněz a poslední biskup jednoty bratrské (od 1648). Po studiích na bratrské škole v Přerově, na Akademii v Herbornu a na univerzitě v Heidelberku působí od roku 1614 jako správce bratrské školy a od roku 1616 jako duchovní v Přerově, mezi léty 1618 – 1621 ve Fulneku. Od roku 1621 se kvůli své víře ukrýval, ocitá se v těžké politické a životní situaci (smrt ženy a dvou dětí). Jako uznávaný učenec se stal politickým mluvčím pobělohorské emigrace. Snažil se dosáhnout intervence protestantských mocností ve prospěch české reformace. Pocity beznaděje po uzavření vestfálského míru 1648 a po smrti druhé manželky vyjádřil ve spise Kšaft umírající matky jednoty bratrské. V letech 1628 – 1642, 1648 – 1650 a 1654 – 1656 žil s rodinou v polském Lešnu, v letech 1642 –1646 v pruském, Švédy ovládaném Elblągu (aby reformoval švédské školství), poté mezi roky 1650 – 1654 (z podobných důvodů) v uherském Blatném Potoku (Sárospatak). Po vypálení Lešna 1656 žil v Amsterdamu, je pohřben v Naardenu. Komenský spojuje domácí reformační tradici s evropským náboženským i filozofickým myšlením (J. Böhme, M. Kusánský, F. Bacon, T. Campanella aj.). Jeho dílo je hluboce humanistickou odpovědí na problémy soudobé společnosti (sužované třicetiletou válkou), na národní tragédii i na osobní zkušenosti z exulantského života. Usiloval o sjednocení veškerého lidského vědění na jediném základě.
Filozoficko – náboženská díla
Listové do nebe – fiktivní list chudých Kristovi, tímto způsobem autor kritizuje společnost
Labyrint světa a ráj srdce – rozsáhlá alegorická skladba s motivem poutníka, Z díla vyplývá ostrá kritika soudobé společnosti
Kšaft umírající matky jednoty bratrské – list, který měl sloužit jako útěcha v těžkých časech
Pansofická díla
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských Nejvýznamnější filozofické dílo (v úplnosti nalezena v rukopise až 1935) pojednává o “lidských věcech”, o jejich narušení a o možnosti všeobecného osvícení. Na základě novoplatónské emanační teorie dělí svět na čtyři stupně (sestupně od světa možného až po upadlý svět hmotný). Lidstvo má být sjednoceno na základě vědy všem přístupné a společné a na základě víry.
Via lucis (cesta světla) – stanoví zde prameny formování moudrosti. Mezi nejdůležitější patří srozumitelné knihy, všem dostupné vzdělání a vytvoření společného jazyka
Pedagogická díla
Pedagogické dílo řeší všeobecné i některé speciální pedagogické a didaktické otázky. Základním didaktickým požadavkem je přirozenost, tj. požadavek, aby se výchova vzdala násilných metod a respektovala přirozený rozvoj dítěte.
Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata) – pokusil se o sjednocení veškerého lidského vědění na jednom základě.
Svět v obrazech (Orbis pictus) – první ilustrovaná učebnice cizích jazyků
Škola hrou (Schola ludus) – netradiční učebnice latiny dramatickou formou
Velká didaktika (Didaktika Magna) - vypracoval ucelený systém školské soustavy, mj. utvořil typologii vyjadřující přirozené rozdíly mezi dětmi, které je třeba respektovat. Je to nejznámější a nejpřekládanější dílo obsahující zásady moderní pedagogiky
Informatorium školy mateřské – první dílo soustředěné na výchovu dětí v předškolním věku."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521874ba32fca.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
J_A_Komensky.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse