Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce

Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Vyškov

Charakteristika: Práce se zabývá detailním zpracováním rozboru filozofického spisu Labyrint světa a ráj srdce. Obsahuje základní charakteristiku díla, popis děje a jednotlivých postav. Součástí je navíc analýza vypravěčských postupů, větné skladby, použitého jazyka i funkcí díla. Podle požadavků k nové maturitě je text doplněn o okolnosti vzniku díla, profil autora a představení jeho současníků a pokračovatelů.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Obsah
3.
Postavy
4.
Vypravěč, autorský přístup a záměr
5.
Forma řeči
6.
Syntax
7.
Jazyk
8.
Funkce díla
9.
Okolnosti vzniku díla, autobiografické prvky
10.
Autor a tvorba
11.
Současníci a pokračovatelé

Úryvek

"Charakteristika díla
Labyrint světa a ráj srdce je alegorické filozofické dílo, podle samotného autora náboženský spis, traktát. Žánrově se dá zařadit mezi epické skladby. Autor pracuje s dialogy, ale i vnitřními monology, kde čtenáři sděluje své myšlenky a názory na aktuální dění. Vyjádření jeho pocitů v rámci vnitřních monologů však není jediný prostředek, kterým by autor zasahoval do děje. Příběh je totiž psán ichformou, tedy autor-vypravěč je sám jeho hlavní postavou a celý Labyrint světa a ráj srdce odráží jeho ideologii. Do textu jsou zahrnuty odkazy na Bibli, narážky na biblické postavy. Významnou částí díla jsou popisy, které v sobě alegoricky ukrývají hlubší významy.
Spis má 54 různě dlouhých kapitol, jeho součástí je ale také latinská dedikace (= věnování) Karlu staršímu ze Žerotína (byl hlavou jednoty bratrské na Moravě) a předmluva K čtenáři. V předmluvě se autor zmiňuje o marnosti života lidí kolem sebe, kteří jako jediní tvorové na světě byli obdařeni rozumem, ale místo toho, aby jej používali, jsou jen hrabiví a nenasytní. Děkuje proto bohu, že mu pomohl prohlédnout soudobý svět a on ho tak mohl popsat ve své knize, aby i ostatní mohli prohlédnout podobně jako on.
První část textu autor rozdělil do kapitol tak, že v každé mluví o jednom z povolání, nebo způsobů obživy lidí, hodnotí je a vesměs nenachází na nich nic dobrého. Od 28. kapitoly je pak děj členěn do kapitol podle dílčích zápletek, Komenský se dostává k církvi a ke skutečným křesťanům, kde se mu zalíbí, a proto se o jejich zvycích zmiňuje blíže.
Děj se neodehrává v přesně určeném časoprostoru. Jedná se však o alegorii – proto se dá říci, že autor vztahuje své putování po městě (= světě) na celý svůj dosavadní život (v úvodu se sám zmiňuje, jak se v mládí vydal do světa, a uzavírá zase tím, jak dospěl, smířil se s bohem /kniha poprvé vyšla, když mu bylo 39 let/). De facto tu uvádí, že se snaží zachytit realitu svého světa a mnohdy čerpá z vlastních životních příhod. Protože reflektuje univerzální vztahy a děje, je dílo stále aktuální a živé. Forma alegorie umožňuje důslednou kritiku společnosti a také určité zobecnění různých společenských jevů. Především pro 2. část je Labyrint řazen do skupiny tzv. útěšných spisů, v nichž autor ventiloval traumata spojená s pobělohorským vývojem. Komenský vyjadřuje nutnost člověka obrátit se v takových situacích do sebe sama, opustit tento pozemský svět a hledat útěchu u Boha.

Obsah
Příběh Labyrintu světa a ráje srdce začíná ve chvíli, kdy si vypravěč chce vybrat živnost, ale neví, kdo by mu dokázal skutečně nestranně poradit. Proto se nakonec vydá do světa, aby sám poznal jednotlivé stavy a mohlo si vybrat. Na cestě potká Všezvěda Všudybuda, který když zjistí, že nemá průvodce, mu vnutí své služby. O kousek dál pak ještě potkají Mámila Mámení, který se stává druhým autorovým průvodcem.
Poutník se sice zhrozí, co to má za společníky, ale nemůže nic dělat, protože v tu chvíli ho Všudybud opásá uzdou všetečnosti, která ho kvůli touze po poznání nutí jít dál proti jeho vlastní vůli. Od druhého tlumočníka pak dostane ještě brýle mámení, které mají skla z domnění a obroučky ze zvyku. Jak mu je ale Mámení rychle nasadí, stane se, že je vypravěč má nakřivo, takže i když mají realitu zkreslovat, autor může mít stále vlastní úsudek.
Svou pouť začíná vypravěč na vysoké věži nad městem, kde mu chtějí průvodci vše nejprve ukázat, aby získal nadhled nad místem, kam ho potom zavedou. Do samotného světa pak vstupují Branou osudu. Vysvětlují mu, že si zde každý člověk vylosuje lísteček, kde má napsán svoje postavení v životě. Komenský ale přesvědčí Osud, aby mu dovolil nejprve si vše prohlédnout a teprve pak si sám vybrat.
Nejprve jej tlumočníci zavedou na náměstí, kde se všechny stavy potkávají. Zde pak autor mluví o tom, jak lidstvo vidí obecně – každý člověk je jiný, ale všichni skrývají svou pravou tvář za rouškou opatrnosti/pokrytectví. Píše také o tom, jak lidé hromadí na ulicích různé překážky (věci, které už pro ně nejsou důležité, nechají je ležet a nikdo se už o ně nezajímá), o které jiní lidé zakopávají a padají – někteří se dokáží ještě zvednout, jiní už ne, ale u všech je společné to, že jim nikdo nepomůže a nikdo si jich nevšímá.
Dále poutník vidí, že mezi lidmi neustále prochází Smrt, ale oni si jí nevšímají, často jí sami přijdou do cesty. A když pak někdo umře, tak ho hodí do jámy za městem a žijí dál svůj rozmařilý život. Na nebožtíka už nikdo nemyslí.
Z náměstí autora zavedou průvodci ke bráně Snoubení, kde si lidé vybírají své partnery. Poutníkovi se ale nelíbí ten zmatek při výběru. Nechápe, jak mohou být tato manželství vyvážená, když je každý ze snoubenců jiný (u brány jsou váhy, na kterých se musí nechat pár zvážit, jestli bude manželství vyrovnané, pokud ne, mohou tomu napomoci peníze, řeči lidí...). Nemá pochopení ani pro pevná pouta, kterými jsou lidé v manželství spoutáni, protože se z nich nemohou vysvobodit a často tak musí žít v nepodařeném vztahu celý život. Proto dokonce přeje manželům i smrt jednoho z partnerů. Když ale vidí smutek některých ovdovělých lidí, uvědomuje si, že ani tohle není řešení. Pak ho ale oba tlumočníci přesvědčí, aby se oženil. O svém vlastním manželství se zde Komenský zmiňuje jen v jednom odstavci, kde naznačuje i bolest po smrt své paní a to, jak se musel vzpamatovat a jít dál."

Poznámka

Důležité informace jsou v textu zvýrazněny tučně. Navíc je doplněna o obrázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27905
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse