Seminarky.cz > Životopisy > > > Jan Amos Komenský - život a dílo

Jan Amos Komenský - život a dílo


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje velmi stručný životopis "Učitele národů", dále periodizuje Komenského tvorbu, uvádí příklady a odvozuje hlavní myšlenky jeho díla jako celku. Poté autorka vysvětluje, jaký je podle ní Komenského význam a proč se o něj zajímá.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Význam
4.
Názor

Úryvek

"Názor:
Myslím si, že Jan Ámos Komenský je velkou historickou osobností. Jeho díla z oblasti pedagogiky nejsou zapomenuty, ale naopak se k nim dnešní učitelé mnohokrát vracejí a názory Jana Ámose Komenského aplikují při svých vyučovacích hodinách. To poukazuje na fakt, že se nejedná o názory archaické, zastaralé ale naopak velmi moderní, na svou dobu, a nadčasové. Vždyť to byl právě Jan Ámos Komenský, kdo napsal první obrázkovou učebnici (Orbis Pictus – Svět v obrazech), kterou sám ilustroval a podle ní učil, tehdy to byl jistě velký pokrok v pedagogice. ¨

Zastával názor, že vyučovat děti se má příjemnou nenásilnou formou, hrou, nemají se uplatňovat tělesné tresty. Dítěti se nejlépe učí, když o tom vlastně ani samo neví, když si hraje. Zastával také názor, že by se rodiče již před školou měli svému dítěti věnovat, byl zastáncem tak zvané předškolní rodičovské výchovy a názorné výuky pomocí různých pomůcek. Naopak odsuzoval biflování textů zpaměti, takto násilně naučená věc nemůže přece malé dítě dále rozvíjet, ale přímo mu podbízí určitý názor na věc, u dítěte by se měla pěstovat obrazotvornost, mělo by samo uvažovat nad určitou problematikou patřičně přizpůsobenou svému věku a vzdělání a ne mu jen nadiktovat výsledek, k čemu to, když dítě neví jak se k němu došlo. Myslím, že tyto názory, byla na tehdejší dobu velmi odvážné a pokrokové, to že se o nich mluví dodnes, je jistě známkou toho, že jsou pravdivé a poučné."

Poznámka

V první části práce čerpá z http://skriptum.wz.cz/cestina/otazky.htm. Práce nejde do hloubky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c174ae1b631.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Komensky.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse