Seminarky.cz > Životopisy > > > Jan Hus - medailonky myslitelů 13/34

Jan Hus - medailonky myslitelů 13/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů popisuje život a díla Jana Husa. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Hippokratés - medailonky myslitelů 12/34 a následující zde Edmund Husserl - medailonky myslitelů 14/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Narodil se pravděpodobně ruku 1371 v jihočeském Husinci u Prachatic. Studoval na pražské universitě, kde roku 1393 dosáhl akademické hodnosti bakalář svobodných umění, o tři léta později se na stejné fakultě stal mistrem (jeho jméno se s touto hodností pojí dodnes) a od roku 1398 zde začal sám přednášet. Současně studoval i na teologické fakultě, kde dosáhl titulu bakalář, mistrem nebo doktorem teologie se však nestal nikdy.

Byla by chyba představovat si Husa již od studentských let jako reformátora církve, Hus se chtěl stát knězem proto, aby měl zajištěnou budoucnost a nemusel se starat o to, co bude jíst a kde bude spát. Jako student rád diskutoval o prohnilosti církve a rozvětveném pokrytectví duchovenstva, rád pil, tancoval, zpíval, nebyl proti jakékoli studentské zábavě, hrál šachy… Zároveň však postřehl, že ve skutečnosti je určitý rozpor mezi tím, co je ve škole učí o trpělivosti a chudobě a mezi praxí, kde je plno pýchy, lakoty a chtivosti. Z Husa se nestal reformátor hned, trvalo mu několik let, než dospěl k jednoznačnému stanovisku. Nikdy však nepřestal být věřícím křesťanem.

V roce 1400 byl vysvěcen na kněze a působil v kostele sv. Martina na Starém Městě pražském. V roce 1401 se stal nakrátko děkanem artistické (filosofické fakulty), roku 1402 byl po dobu jednoho semestru rektorem university. V té době již také znal spisy Jana Viklefa (též Johna Wycliffa). 14.března 1402 začal kázat v nově postavené Betlémské kapli na Starém Městě pražském, z její kazatelny začal pronášet své a Viklefovy myšlenky a tím se nejen stal nejpopulárnějším kazatelem v Praze (kritizoval bohaté duchovenstvo, rozmařilost zámožných šlechticů atd.), ale začal také své reformátorské dílo. Hus netoužil být originálním myslitelem, pravděpodobně se pokoušel najít sám sobě smysl života, a v tom mu spisy Jana Viklefa pomohly. Reformátorské myšlenky církevním představitelům unikaly ze dvou důvodů: (1) církev se potýkala se schizmatem (papežský úřad vykonávali současně dva papežové, což je nepřijatelné) a (2) pražský arcibiskup se stal Husovým přítelem."

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5120fb944ce63.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Jan_Hus_medailonky_13.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse