Seminarky.cz > Životopisy > > > Jan Janský

Jan Janský


Kategorie: Přírodovědné a technické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje život slavného českého lékaře, psychiatra a vědce, objevitele čtyřech krevních skupin. Věnuje se oblastem profesního života, ale i výzkumu. Dále charakterizuje jednotlivé krevní skupiny, a vysvětluje princip transfúzí, včetně toho, jak se tento objev prosazoval.

Obsah

1.
Život
2.
Krevní skupiny
3.
Prosazování objevu

Úryvek

" Přesto Janský zvládl psychiatrii dokonale a pustil se stále intenzivněji do vědecké práce. V té době se také oženil s dívkou s níž se seznámil dost nezvykle: Přejel ji na kole a ošetřoval pak její poraněnou nohu.
Psychiatrická léčebna byla tehdy jako dnes v bývalém městském blázinci sv. Kateřiny na tzv. "Kateřinkách".
Tehdy ovšem byla ještě více podobná klášteru, dnes je to moderní klinické zařízení blízko Karlova náměstí. Janský měl několik na svou dobu moderních myšlenek:
Například začal zaměstnávat nemocné, a tak vznikla na české psychiatrické klinice už koncem 19. století léčba prací.
Ve vědecké práci se věnoval z počátku příčinám schizofrenie (rozpad osobnosti). Hledal je (mylně) v neurofibrálách, což jsou části nervových vláken. Pak ho však zaujala otázka příčin neúspěchù některých krevních převodù.
Transfùze jež se už tehdy prováděly, byly (ještě na počátku 20. století) velkým hazardem . Buïto pacienta zachránili nebo po nich skoro hned umřel. Doslova ho zabili. Po dost dlouhém studiu krevního séra a červených krvinek Janský zjistil, že krevní séra jsou rùzná a ne všechna mají týž vztah k erytrocytùm (červeným krvinkám) - některá je srážejí.
Podařilo se mu najít 4 typy (3 z nich byly popsány před ním) krevních sér. Tím Janský objevil všechny krevní skupiny. Zjistil, že každý člověk má jednu ze 4 krevních skupin, a tím proslavil českou lékařskou vědu. Krevní skupiny označil:
1. krevní skupina A
2. krevní skupina B
3. krevní skupina AB (univerzální dárce)
4. krevní skupina 0 (univerzální příjemce)"

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby. Práce obsahuje věcné chyby - krevní skupina AB (univerzální dárce) má být (univerzální příjemce) - krevní skupina 0 (univerzální příjemce) má být (univerzální dárce).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: zivx0012.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Jan_Jansky.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse