Seminarky.cz > Životopisy > > > Jan Patočka - medailonky myslitelů 24/34

Jan Patočka - medailonky myslitelů 24/34Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů přibližuje stručně život a dílo Jana Patočky. Součástí je rovněž podobizna a ukázka z díla. Předchozí část série naleznete zde Friedrich Wilhelm Nietzsche - medailonky myslitelů 23/34 a následující zde Ivan Pavlovič Pavlov - medailonky myslitelů 25/34.

Obsah

1.
Život
2.
Dílo
3.
Ukázka z díla

Úryvek

"Patočka se narodil 1. června 1907 v Turnově. Rodina musela žít skromně, ale po duchovní stránce byla velmi bohatá - rodina představovala kulturní prostředí podporující vzdělanost (matka byla původně operní pěvkyně, od níž všechny děti přejaly lásku k hudbě, otec byl středoškolský profesor, jeho zájem byl však širší). Po studiu na reálném gymnáziu se Patočka přihlásil na Universitu Karlovu v Praze, na obor románská a slovanská filologie. Zvolil si i třetí obor, jímž byla filosofie. K té tíhnul čím dál více.

Na konci svých studií strávil Patočka rok ve Francii. Zde se seznámil s fenomenologií (s ohledem na filosofickou tradici) a s Edmundem Husserlem. Po krátkém pobytu doma, kdy získal doktorský titul (1931), odešel k dalším studiím do Berlína a do Freiburgu.
Po návratu roku 1933 působil jako profesor na reálném gymnáziu v Praze. Současně publikoval statě ve filosofickém časopise Česká mysl (např. Teologie a filosofie, Několik poznámek k důkazům Boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského).

Během války pracoval jako profesor na střední škole, roku 1944 musel pracovat jako tunelář (v Praze). Po válce učil na vysoké škole, nástup komunistů jeho výuku přerušil. Byl přijat jako vědecký pracovník do Ústavu T.G.Masaryka, který byl ale zrušen roku 1954. Pak přešel na Pedagogický ústav ČSAV, kde se podílel na přípravě edice Komenského spisů. V roce 1957 přešel do edičního oddělení Filosofického ústavu ČSAV.

Roku 1969 Patočka odcestoval na fenomenologické kolokvium do švábského Hallu. Jeho přátelé mu radili, aby zůstal za hranicemi, ale Patočka se vrátil zpět do vlasti.

Ruku 1972 byl Patočka penzionován. Podepsal Chartu 77, stal se jejím mluvčím. Kvůli tomu se na něj zaměřila policie, vozili ho k výslechům. Po jednom výslechu musel do nemocnice se srdeční slabostí. Do nemocnice za ním přišla policie, aby jej podrobila dalšímu výslechu.

Patočkovi se přitížilo a krátce na to, 13. března 1977, zemřel.

• Pojem evidence a jeho význam pro noetiku (1931) - disertační práce
• Přirozený svět jako filosofický problém
• Česká vzdělanost v Evropě (1939)
• Negativní platonismus
• Věčnost a dějinnost
• Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové
• smysl dneška (1969)

Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém. Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, Praha 1936. 1. vyd. S.27
"Tvrdíme, že takový metodický postup jest možný a že se na jeho základě ukazuje, že transcendentální, t.j. ona preexistentní subjektivita jest svět. Úkolem filosofie jest reflexivní zachycení tohoto procesu. Od toho, co je nám jako lidem ve světě předem dáno, musí se přejíti k strukturám transcendentální subjektivity, v nichž se realita formuje. K tomu je však předpokladem zachycení a fixace struktur danosti samé. Z toho vyplývá úkol popisu daného světa v podstatných strukturách všech jeho okrsků.""

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5121068fc928e.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Jan_Patocka_medailonky_24.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse