Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Jane Austen- Pýcha a předsudek

Jane Austen- Pýcha a předsudek


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Pýcha a předsudek od Jane Austen. Rozebírá nejen děj, postavy díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika


• Nejznámější román Jane Austenové vydaný v roce 1813
• Rodinný román, s ironickým podtextem líčí prostředí anglického venkova, rodinné vztahy a snahy matek provdat dcery za vhodné ženichy
• Děj se odehrává na konci 18. století v Anglii, na malém venkovském sídle v Netherfieldu
Téma
• Na příběhu rodiny Bennetových, a zejména druhé nejstarší dcery Elizabeth, která se odmítá vdát bez lásky, je popsán běžný život v tehdejší době
Motivy
• Inspirace vlastním životem - autobiografické prvky
• Mírně satirický popis společnosti, morální podtext
• Kritika pokrytectví doby (sňatky kvůli postavení, penězům, moci) v kontrastu s bystrostí a inteligencí mladé ženy
• Rozpor mezi sny a touhami jednotlivce a společenskými konvencemi
• Model anglické venkovské tradiční rodiny
Postavy
• Ženské postavy velice propracované a detailně popsané, zachovávají si individualitu, vyvíjí se
• Elizabeth Bennetová: hlavní postava, se kterou se autorka ztotožňuje; druhá ze sester; milá, chytrá, tvrdohlavá, prozírává, emancipovaná, má velký smysl pro humor; odmítá se vdát bez lásky, vysmívá se pošetilosti a marnotratnosti; slušně vychovaná, stydí se za chování své matky a sester, vyjadřuje se na úrovni, ale někteří ji považují za buřiče
• Pan Bennet: moudrý člověk, na vše se dívá s nadhledem a ironií, baví se hloupostí jeho ženy i mladších dcer, velmi si váží Jane a Elizabeth
• Paní Bennetová: má jediný životní cíl - provdat svých pět dcer, snaží se zaujmout každého nezadaného muže, tím ale často dcery přivádí do rozpačitých situací; zároveň je ale milující matkou a chce jim zajistit dobrou budoucnost
• Jane Bennetová: nejstarší ze sester, velmi krásná, dobrosrdečná a inteligentní, těžko dává najevo city i vůči Elizabeth, kterou má nejradši
• Marry Bennetová: stále zamyšlená, bloumá nad filozofickými otázkami, je uzavřená
• Kitty a Lidia: nejmladší sestry, uhání důstojníky, jsou povrchní a hloupé
• Pan Darcy: Bohatý a mladý muž; na první pohled nepřístupný a namyšlený muž, ve skutečnosti tak maskuje svoje city; je uzavřený, citlivý, ušlechtilý, laskavý a moudrý, postupně se odpoutává od svých předsudků vůči nižším vrstvám
• Pan Bingley: upřímný, laskavý, dobrý přítel pana Darcyho, je ale snadno zmanipulovatelný, otevřeně dává najevo city
Děj • Paní Bennetová se dozvídá, že se do sousedství přistěhoval mladý a bohatý pan Bingley spolu se svou sestrou a přítelem Darcym. Jsou seznámeni na plese, půvabná Jane se panu Bingleymu okamžitě zalíbí.. Naopak vztah pan Darcyho a Elizabeth je od začátku vypjatý - ona ho považuje za arogantního a povrchního, pan Darcy se o ní pohrdlivě vyjadřuje. Později se ale proti své vůli do Elizabeth zamiluje.
• Do vesnice zavítá vojenský pluk. Elizabeth se seznamuje s panem Wickhamem. Ten jí řekne, že Darcyho zná, že se k němu zachoval nespravedlivě a připravil jej o peníze.
• Rodinu Bennetových přijíždí navštívit otcův bratranec Collins, který si chce vzít jednu ze sester. Žije pod ochranou velmi bohaté a vysoko postavené lady Catherine, tety pana Darcyho. Jeho volba padne na Elizabeth, ta odmítá. Pan Collins se bere její přítelkyni.
• Mezitím pan Bingley i pan Darcy odjíždí do Londýna. Jane má zlomené srdce. Elizabeth se vydává ke své přítelkyni. Několikrát navštíví zámek lady Catherine, dozvídá se, že plánuje sňatek dcery a panem Darcym. Shodou okolností je na zámku i Darcy se svým bratrancem Fitzwilliamem. Od něj se dozvídá, že díky Darcymu Bingley odjel do Londýna a dál se nestýká s její sestrou. Zklamanou Elizabeth přichází navštívit pan Darcy, sdělí jí, že ji miluje a chce si ji vzít. Elizabeth jej odmítne, vyčte mu, co provedl panu Wickhamovi, její sestře a Bingleymu. Darcy jí předává dopis s vysvětlením a odchází. Bingleyho s Jane rozeštval, protože myslel, že ho Jane nemiluje a chtěl přítele ochránit. Pana Wickhama neošidil o peníze, naopak on jej vydíral. Elizabeth nakonec uznává Darcyho argumenty a odjíždí domů. Nejmladší sestra odjíždí spolu s plukem.
• Elizabeth cestuje se svou tetou a strýcem po Anglii, navštěvují Darcyho sídlo, potkává se s Darcym. Je velmi milý a laskavý. Elizabeth přemýšlí o svém dřívějším odmítnutí, její nenávist se začíná vytrácet. Zanedlouho přichází dopis se sdělením, že Lydia utekla s Wickhamem. Poví o tom panu Darcymu a rychle odjíždí.
• Celá rodina Bennetových zažívá velkou ostudu, protože Lydia a Wickham se nevzali. Přichází dopis, že strýček našel Lidii s Wickhamem a zařídil jejich svatbu. Nikdo nechápal, proč si ji Wickham vzal, když neměla věno. Po čase se Lydia s Wickhamem vrací, Lidia prořekne, že na svatbě byl Darcy. Elizabeth se dozvídá, že to on dal Wickhamovi peníze, aby si Lydii vzal. Zanedlouho se opět vrací pan Bingley i Darcy. Bingley s Jane se zasnubují. Nečekaně Bennetovi navštěvuje i lady Catherine, která se domnívá, že se Darcy a Elizabeth zasnoubili. Elizabeth jí sdělí, že to tak není, lady na ni naléhá, aby se s Darcym úplně přestala stýkat. To Elizabeth popudí, protože miluje Darcyho a má strach, aby jej teta neovlivnila. Tak se nestalo, Darcy s Elizabeth se zasnubují a odjíždí na jeho sídlo.
Kompozice
• Chronologická kompozice, do děje jsou začleněné dopisy
• Gradace, řetězový vztah dějových linií
• Vyprávěcí a popisný postup
• Rozděleno do krátkých číslovaných kapitol
Jazyk a styl
• Er-forma, vypravěč je nezúčastněný
• Jednoduchý spisovný jazyk na úrovni dané společenské vrstvy, hovorový jazyk
• Přímá řeč, dialogy, archaismy, ironie, personifikace, metafory
Autor
• 1775 - 1817
• Anglická spisovatelka, představitelka rodinného románu
• Pochází z početné rodiny, po uvedení do společnosti trávila život plesy, návštěvami příbuzných - životem, který líčí v díle, velkým zklamáním bylo zrušené zasnoubení
• Knihy vydávala anonymně, až po její smrti bratr Henry přiznal její autorství"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55604da13ea0b.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
5._Jane_Austenova___Pycha_a_predsudek.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse