Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Japonská závislost na vztazích

Japonská závislost na vztazích


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá japonskou závislostí na vztazích. Obsahuje krátký referát o mezilidských vztazích v zemi vycházejícího slunce, který se věnuje vysvětlení pojmu Amae, japonské dvojznačnosti, i úctě k druhému.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem Amae
3.
Japonská dvojznačnost
4.
Svoboda

Úryvek

"Závislost v lidských vztazích

Psychiatr Doi Takeo je známý pro svoji teorii, že Amae (závislost) je základem dobrých mezilidských vztahů v Japonsku a že toto vrozené chování odlišuje Japonce od ostatních národů.

Pojem Amae
Amae je sloveso odvozené od postatného jména „amaeru“ a znamená závislost a předpokládanou laskavost lidí mezi sebou. Amaeru je používáno ve smyslu láska. Ale vyjadřuje spíš postoj či chování ke svým rodičům, hlavně matce. Také může být užito v souvislosti přátelství mezi mladými lidmi, nebo podřízený a nadřízený. Všechny ostatní mezidlidské vztahy mají emocionální podtón amae. Mezi evropskými jazyky bychom žádný pojem pro amaeru nenašli.

Japonská dvojznačnost
Japonci často mívají během rozhovoru krátké přestávky. Ne že by byli konverzací například znuděni nebo nevěděli, co odpovědět, ale snaží se poznat toho druhého. Oproti Evropanům nebo Američanům působí tedy velmi plachým dojmem. Velkým prohřeškem je pro ně promluvit při jídle.
Nemají rádi, když jim někdo odporuje. Když mají na něco protichůdné názory, raději rozhovor převedou na jinou věc. Také si velmi libují ve váhání nebo ve dvojznačném smyslu věty.
Jejich chování se také odvíjí od pravidel tatemae (principu chování) a honne (jediný správný cíl). Tatemae jsou pravidla chování, která zajišťují jedinci začlenění se do určité skupiny lidí. Často dochází k nesouladu mezi tatemae a honne, ale podle řešení tohoto nesouladu se ukáže zralost jedince i to, jak se dokáže přizpůsobit svému okolí.

Svoboda
Japonské slovo jiyú (svoboda) znamená právo dělat si to, co se komu zdá za správné. V Japonsku neuznávají, když se jedinec nadřazuje nad skupinu. Ke každému chovají úctu, jakousi „pasivní lásku“."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: socx0023.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Zavislost_v_lidskych_vztazich.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse