Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Japonsko 2. poloviny 19. a počátku 20. století

Japonsko 2. poloviny 19. a počátku 20. století


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky popisují vývoj v Japonsku ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století.

Obsah

1.
Japonsko 2. polovina 19. a počátku 20. století

Úryvek

"NOVÁ ASIJSKÁ VELMOC - JAPONSKO

- Japonsko po staletí - uzavřenou a neznámou zemí
- Buddhismus a kulturu přejímá především z Číny a Koreje
- Japonský císař sídlí v městě Kjóto- byl vazalem vojenské šlechty a vykonával pouze její vůli
- Nejvyšší moc měl šógun, představitel vysoké vojenské šlechty- sídlil ve městě Edo (dnešní Tokio)
- USA získalo obsazením Kalifornie přístup k Tichému oceánu
- 1853- do Japonska se vypravily 3 válečné lodě pod vedením admirála Perryho => úkol: navázat obchodní styky s Japonskem
- 1854- uzavřena japonsko-americká smlouva- otevřela Japonsko nejen USA, ale i ostatním zemím (podobné smlouvy si vynutili Rusové, Britové a Francouzi)
- vpád Američanů a Evropanů vyvolal ostrý spor => 1858- 1868- občanská válka- zasahovali do ní Francouzi, Holanďané a Britové
- následky: pád šógunátu, vysvobození císaře ze zajetí, postupné zavádění evropských kulturních a civilizačních zvyklostí, zrušena vojenská šlechta, vycvičena Jap. armáda, zvelebeno hornictví a průmysl, založeny první banky
- 1872- první železnice- Tokio- Jokohama- ke konci století spojovala železnice skoro celou zem
- kapitalistické podnikání přineslo odbytové krize, nezaměstnanost, stávky a hromadné vystěhovalectví (hl. do USA a Koreje)
- 1889- císař Mucuhito (nazývaný Meidži) přijal ústavu => Japonsko se stává Konstituční monarchií
- Japonci chtějí získat Koreu => 1894- 95- čínsko-japonská válka o Koreu => Jap. obsadilo Kor. A pronikají do Mandžuska- zmocnili se důležitých železnic a přístavů
- Mírová smlouva zajistila Jap. ostrov Formosu (dnes Tchajwan) a význ. hosp. pozice ve formálně nezávislé Koreji
- 1902- spojenecká smlouva s VB
- 1904- 1905- rusko-japonská válka- Rusové poraženi na moři i na souši => rozhodující vliv v Korei a v Mandžusku
- 1910- Korea připojena k Japonsku"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509cd0f95ed24.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Japonsko_2_pol_19_poc_20_stol.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse