Seminarky.cz > Životopisy > > > Jaroslav Seifert

Jaroslav SeifertKategorie: Životopisy spisovatelů, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje medailonek básníka Jaroslava Seiferta.

Obsah

1.
Jaroslav Seifert

Úryvek

"Seifert Jaroslav (1901 – 1986)

Přední český básník 20. století. Pocházel z dělnické rodiny v pražském Žižkově. Studoval na gymnáziu, ale studia nedokončil a začal dráhu novináře a redaktora komunistického tisku. Jako celá řada jeho přátel viděl i Seifert ve 20. letech zpočátku východisko z poválečného zklamání v komunistickém hnutí. Také proto jeho první básně patří k proletářské poezii. V roce 1929 však spolu s J. Horou, M. Majerovou, V. Vančurou, I. Olbrachtem, S.K.Neumannem z KSČ odchází, protože vyjadřuje nesouhlas s Gotwaldovým vedením. Na rozdíl od některých jiných se Seifert už nikdy do KSČ nevrátil, pracoval dále jako redaktor Pestrých květů a Národní práce. Jeho rozchod s komunismem byl zásadní a básník jej později sám několikrát projevil svým vystoupením, například jako předseda Svazu českých spisovatelů v letech 1969 – 1970, podpisem Charty 77 aj. Období proletářské tvorby však netrvalo dlouho, básník velmi brzy opouští přísnost této poezie a spolu s Karlem Teigem se stává mluvčím Devětsilu a spolurediguje Revoluční sborník Devětsilu (ReD). Plně propadá kouzlu poetismu a podílí se na tvorbě avantgardních časopisů Disk a Pásmo. Ve třicátých letech pracuje v sociálně-demokratickém tisku – v Právu lidu a v Ranních novinách. Sbírky mu nepřestávají vycházet ani v těžkém období okupace, kdy se řada ostatních básníků odmlčela. V roce 1949 zanechal své novinářské činnosti a věnoval se překladům. Od roku 1950 se soustředí výhradně na literární činnost, přestože totalitní režim jeho tvorbě nijak zvlášť nepřál. V této době trpěl velmi těžkou chorobou, která ztěžovala jeho tvůrčí činnost. V polovině 60. let vstupuje do literatury s novou poetikou. Po roce 1968 v období normalizace nemohlo být jeho dílo vydáváno, jeho verše proto vycházejí v samizdatu a exilu. Teprve na počátku let osmdesátých začaly nové sbírky vycházet i ve státních nakladatelstvích, ale pouze v omezeném nákladu a po silné cenzuře. V roce 1984 obdržel jako dosud jediný český (československý) literát Nobelovu cenu za literaturu. V Seifertově tvorbě se výrazně odlišují jednotlivá období.
Proletářská poezie
Město v slzách – Seifertova prvotina, která byla věnována S.K. Neumannovi. Je pro ní typická jednoduchost, nadsázka a naivismus
Samá láska – nejedná se o nějakou revoluční proletářskou sbírku, autor zde spíše vyjadřuje přirozené lidské cítění s dělnickou třídou, ze které ostatně sám pocházel.
Poetismus
Vyhovoval jeho přirozenému tvůrčímu stylu svou dráždivostí a nespoutanou fantazií, na pozadí hry a veselí však stále cítíme náznaky znepokojivých a věčných otázek.
Na vlnách TSF – v přepracované verzi byla později vydána jako Svatební cesta. Objevují se zde básně – obrazy, které mají působit nejen slovem, ale i vizuálně, proto jsou psané různými typy písma, různě poskládané. Převažují volné asociace a hravost je základním tónem díla. Část sbírky je inspirována cestou do Francie, Itálie, v jiných básních narazíme na New York či Afriku.
Slavík zpívá špatně, Poštovní holub – druhé dvě poetistické sbírky, kde dominuje neproblematické vidění světa, hledání jistot či smutku, lyrická obraznost a překvapivé metafory
Období 30. let
V tomto období v poezii již nalezneme motivy a prvky, které se stávají básníkovou dominantou i v celém jeho následujícím díle. Do básníkova světa především patří krása žen, domov a dětství, stesk nad uplývajícím časem a kouzlo vzpomínek.
Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro, sbohem – sbírky subjektivní a milostné lyriky, intimní poezie. Převažují střídmé a pravidelné verše, sbírky nevynikají působivou metaforou, ale spíše podmanivou melodičností.
Zpíváno do rotačky – sbírka s básněmi příležitostních témat, které otiskoval v denním tisku
Osm dní – cyklus básní o smrti a pohřbu T.G.Masaryka
Zhasněte světla – reakce na aktuální dění kolem mnichovské dohody, obě dvě poslední zmiňované sbírky básník později zařadil do poválečné sbírky Přilba hlíny
Doba okupace
V tomto těžkém období básník nepřestává psát, v jeho sbírkách se silněji ozývají motivy domova, rodné Prahy a národní kultury. Autorova poetika se oproti předchozímu období nijak výrazně nemění.
Světlem oděná – básník se obrací ke zdroji naděje, k Praze
Kamenný most – Sbírka opět věnovaná jeho milované Praze, protiokupační poezie.
Vějíř Boženy Němcové – sbírka napsaná ke 120. výročí spisovatelčina narození, autor v B. Němcové, symbolu národní kultury, nalézá oporu v těžkých chvílích
Poválečné období
Převládá čistá melodická lyrika, tradiční rýmovaný verš, vzpomínky z mládí, motivy české krajiny a domova. V období padesátých let autor (kromě sbírky Maminka) pro dospělé nepublikoval, útočiště nalezl v poezii pro děti.
Přilba hlíny – obsahuje dvě sbírky předválečné a podává svědectví o krutosti, zbabělosti i hrdinství v době okupace
Píseň o Viktorce – básnická skladba, která se tehdy stala předmětem silných útoků poúnorové kritiky. Autor v ní rozvíjel své stálé téma lásky a stesku, osud Viktorky se ze prolíná s osudem Boženy Němcové
Šel malíř chudě do světa – sbírka inspirovaná kresbami Mikoláše Alše
Chlapec a hvězdy – inspirace životem Josefa Lady
Maminka - básně sbírky jsou psány pravidelným veršem, převládá písňová intonace a melodičnost
Období 60. let
Básník velmi překvapil v tomto období proměnou svého stylu. Předcházející dílo se ustálilo v podobě zpěvného pravidelného verše. Náhle však, uprostřed šedesátých let básník rapidně změnil svou poetiku. Místo pravidelného verše nastupuje volný, ubývá poetismů a metaforických pojmenování, které jsou nahrazeny zdrsněním a zvěcněním. Značný je i vliv existencionalismu a pocit úzkosti v totalitním světě
Koncert na ostrově – nalezneme zde tradiční seifertovské motivy – kouzlo Prahy, dětství, půvab žen, ale za vším je cítit závan smrti, se kterou se básník setkal tváří v tvář.
Halleyova kometa, Odlévání zvonů – sbírky, kde autor pokračuje ve své nové poetice. Převládá životní bilancování, touha po životě a chápání života jako největšího daru na světě
Období 70. let
Sbírky z tohoto období nemohly vlivem normalizačních snah vycházet. Veřejně se mezi čtenáře dostávají až na počátku let 80. či až po udělení Nobelovy ceny. Sbírkami z let 70. vrcholí básníkovo období nové poetiky.
Všecky krásy světa – próza. Jedná se o knihu vzpomínek. Básník vzpomíná s úsměvnou nostalgií na dětství, mládí i na krušné chvíle ve svém životě, které překonává laskavým smířením
Morový sloup – hořké reakce básníka na sovětskou okupaci
Deštník z Piccadilly, Býti básníkem – Sbírky plné návratů k dávným událostem básníkova života. Nejsou však plné melancholie, nýbrž zaznívá lehčí sebeironický tón."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521fb0d7b07be.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
J_Seifert.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse