Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Jazyková komunikace

Jazyková komunikaceKategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá jazykovou komunikací, kterou autor nejprve stručně charakterizuje a v rámci níž pak vyděluje styly jazykového projevu. V poslední části neopomíjí slohotvorné činitele jakožto faktory ovlivňující jazykový projev.

Obsah

1.
Jazyková komunikace
1.1.
Styly jazykového projevu
1.1.1.
Styl autora
1.1.2.
Styl literární školy nebo uměleckého projevu
1.2.
Slohotvorní činitelé

Úryvek

"Jazyková komunikace probíhá mezi autorem jazykového projevu a posluchačem, nebo čtenářem. Může mít písemnou nebo ústní formu. Jazyková komunikace je ovlivněna nejen cílem a dějem daného projevu, ale závisí na intelektu autora a jeho vyjadřovacích schopností. Obsah projevu je ovlivněn typem posluchače, kterému je projev určen. Tyto vlastnosti mají vliv na utváření celého jazykového projevu
Máme několik možností vyjádření, které nejsou náhodné, ale cílené. Výběr vyjádření popisuje Čechová:„Výběr se uskutečňuje z jazykových prostředků všech útvarů národního jazyka, a to z existujících prostředků roviny fonické a fonologické, morfologické, slovotvorné, lexikální, syntaktické a textové.“ Autor jazykového projevu může některé jazykové prostředky měnit, obnovovat, nahrazovat novými."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru a neúplná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4680256b7596e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Jazykova_komunikace.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse