Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Jazykové útvary českého jazyka

Jazykové útvary českého jazyka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, příspěvková organizace, Brandýs n.L.-St.Boleslav

Charakteristika: Výpisky z hodin českého jazyka nejprve seznamují s kodifikací spisovného jazyka a poté charakterizují jednotlivé útvary spisovné a nespisovné češtiny.

Obsah

1.
Lingvistika
2.
Spisovný jazyk
3.
Útvary spisovné
4.
Útvary nespisovné

Úryvek

"Jazykové útvary českého jazyka

LINGVISTIKA – věda, která studuje jazyk

SPISOVNÝ JAZYK – kodifikovaný (uzákoněný) útvar ČJ
- kodifikuje se – Pravidla českého pravopisu (1993 a mladší)
- Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ)
- Slovník spisovné češtiny (SSČ)
- kodifikuje – Ústav pro jazyk český AV

1) SPISOVNÉ:
a) spisovná čeština – tj. jazyk kodifikovaný v příručkách (mluvenou i psanou podobou)
b) hovorová čeština – lze použít při polooficiálních příležitostech, bez spisovných tvarů, které působí knižně

2) NESPISOVNÉ:
a) interdialekt (nadnářeční útvar) –např. obecná čeština (vznik na základě společných rysů středočeských dialektů), častým používáním se postupně dostávají do hovorové češtiny a postupem času se pravděpodobně dostanou až do spisovné
b) dialekty (= nářečí)
c) argot – jazykový útvar, který byl společný pro osoby na kraji společnosti
d) slang – jazykové prostředky společné pro určité zájmové skupiny"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5088e29aa6803.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Jazykove_utvary_ceskeho_jazyka.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse