Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jean Paul Sartre a existencialismus - esej

Jean Paul Sartre a existencialismus - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát zaměřený na osobnost Jean Paul Sartra, představitele poměrně nového moderního filozofického směru existencialismu. Autorka vycházela ze Sartrova filozofického díla Existencialismus je humanismus a pokouší se vysvětlit hlavní podstatu jeho myšlení existence předcházející esenci.

Úryvek

"V tomto díle Sartre tvrdí, že zásadní skutečnost určující existencionalismus je, že existence člověka chronologicky předchází jeho esenci. Tudíž, poněkud jednodušeji řečeno, přestože ten či onen člověk je- žije- existuje, neexistuje jediná věc, která by mu nadiktovala jeho povahu či charakterové rysy, jeho životní naděje, sny a cíle. Pouze člověk sám může definovat a utvářet svou esenci.
Tato myšlenka je v porovnání s dějinami a vývojem myšlení filozofie poněkud mladá, jelikož ještě v 17.století se předpokládalo, že člověk se rodí s již dopředu danými vlastnostmi, respektive Bůh ho stvořil „dle určité koncepce přesně tak, jako řemeslník vyrábí nůž na papír podle jisté definice a jisté techniky.“ Přesto její jádro vyznávají filozofové jako Voltaire a Kant i o století později, kdy dochází ke značnému odklonu od Boha. Tato koncepce stále přetrvává, i když je vnímána spíše jako jakási lidská přirozenost. Tedy pro shrnutí, lidská podstata předchází existenci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45ae544880c4c.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Jean_Paul_Sartre.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse