Seminarky.cz > Životopisy > > > Jean Piaget - medailonky myslitelů 26/34

Jean Piaget - medailonky myslitelů 26/34


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory, Profi práce

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ze série profesionálních medailonků významných světových i českých myslitelů krátce shrnuje život psychologa Jeana Piageta. Součástí je rovněž jeho podobizna. Předchozí část série naleznete zde Ivan Pavlovič Pavlov - medailonky myslitelů 25/34 a následující zde Platón - medailonky myslitelů 27/34.

Obsah

1.
Život

Úryvek

"Piaget se narodil roku 1896 v Neuchatelu ve Švýcarsku. Jeho otec byl kritizující profesor dějepisu, matka byla neurotička a velice zbožná. Neměl téměř žádné dětství - v sedmi letech se zabýval studiem ptáků (o nichž ještě ani ne v deseti letech napsal knihu), zkamenělin, mechanikou spalovacích motorů atd. V patnácti letech začal publikovat v zoologických časopisech články o plžích.

Jeho kmotr jej seznámil s filosofií a Piagetovi se otevřela nová brána k poznání. Ve dvaceti dvou letech získal doktorát na Neuchatelské universitě v oboru přírodních věd. Teprve potom se obrátil k psychologii. V Paříži spolupracoval při testování pěti- až osmiletých dětí a zvláště se zajímal, proč děti v tomto věku dokáží na otázky odpovědět správně, a proč mladší děti dělají přibližně stejné chyby. Po celý život Piaget zkoumal dětské myšlení a počínání, jednou se zaměřil na ten či onen věk, až jednou předložil psychologickému světu mnoho objevů, teorií a dat a díky tomuto se výzkum dítěte změnil na obor vývojová psychologie. Stal se slavným, získal čestné tituly z mnoha universit, dostal i cenu Americké psychologické asociace.

Jean Piaget zemřel roku 1980.

Mravní usuzování dítěte (1932)"

Poznámka

Součástí práce je drobná podobizna.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5121083c6abd9.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Jean_Piaget_medailonky_26.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse