Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Jindřich Francek - Zločin a trest

Jindřich Francek - Zločin a trest


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zločin a trest - Jedná se o recenzi knihy. Přehled vývoje soudní soustavy. Proměny trestního práva. Názor na knihu.

Obsah

1) PhDr. Jindřich Francek
2) Obsah
a) 1 část - Proměny trestního práva
b) Druhá část
3) Názor

Úryvek

V 2. pol. 13. stol. se soudnictví osamostatnilo zřízením zemského soudu. Vývoj soudů přerušila husitská revoluce, kt. nahradila přijaté normy božím zákonem. Základem politických programů husitů se staly tzv. čtyři pražské artikuly z r. 420.
V období stavovského státu došlo k prohloubení sítě soudních orgánů. Celostátní působnost měl šlechtický zemský soud, kt. předsedal král. Vzhledem k tomu že zemskému soudu předsedala šlechta, vznikl koncem 14. stol. z panovníkovy iniciativy komorní soud. V roce 1548 vznikl apelační soud, k němuž směřovala odvolání od ostatních soudů.
Po bělohorské porážce skončila éra stavovského státu, nastoupil absolutismus a bylo zřízeno Obnovené zřízení zemské 1927 je vyhlásil Ferdinand II. pro Čechy a o rok později pro Moravu. Panovník se stal výhradním zákonodárcem, zajistil svému rodu český trůn dědičně, jmenoval zemské úředníky bez ohledu na dosavadní zvyklosti.
Po roce 1749 politickou správu celé monarchie obstarávalo Directorium in publicis et cameralibus, kt. se roku 1762 změnilo v Česko-rakouskou dvorskou kancelář. Soudnictví řídil Nejvyšší justiční úřad (Die Oberste Justizstelle).
Osmnácté století je označováno jako doba reforem, kt. usilovaly o zkvalitnění a byrokratizaci soudnictví.

Poznámka

Přehledná práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44ebfd04e03f2.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Jindrich_Francek_-_Zlocin_a_trest.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse